Patvirtintos naujos Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo taisyklės


LKC-vizualas

2020 m. rugsėjo 3 d. įsigaliojo nauja Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo taisyklių redakcija, kurioje be kitų pakeitimų, padidintas filmų platinimo vaslstybinio finansavimo intensyvumas ir maksimalios galimos filmų platinimo projektų finansavimo sumos. Taip pat numatyta galimybė gauti finansavimą filmų rodymui VoD platformose bei bendros gamybos filmų vaikams dubliavimui į lietuvių kalbą.

Naują taisyklių redakciją galima rasti čia.

Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo tikslas – skatinti nacionalinio kino matomumą ir prieinamumą bei sudaryti sąlygas efektyvesniam nacionalinių filmų platinimui Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie filmų platinimo finansavimą galima rasti čia.