Patvirtinta nauja Europos Tarybos kino paramos fondo „Eurimages“ reforma


eurimages

2020 m. rugsėjo 9 d. Europos Tarybos ministrų komitetas patvirtino „Eurimages“ reformą, pasiūlytą atsižvelgiant į naujausio Fondo išorės vertinimo išvadas.

Per 30 gyvavimo metų parėmęs daugiau nei 2 000 kino projektų, „Eurimages“ fondas, kuris šiuo metu turi 41 valstybę narę, padarys esminius pokyčius savo valdyme įsteigdamas Vykdomąjį komitetą, kurio užduotis bus priimti greitus sprendimus dėl kasdienio valdymo, ir Valdybą, atsakingą apibrėžiant Fondo politiką bei priimant veiklos taisykles. Atrankos procesas taip pat įtrauks nepriklausomus kino industrijos ekspertus, kurie šiuo metu vertina remtinų darbų kokybę.

Reforma, kurios visapusis įgyvendinimas turi būti baigtas 2021 m., padidins „Eurimages“ fondo efektyvumą ir skaidrumą, siekiant geriau patenkinti nuo visuomenės sveikatos krizės nukentėjusios kino industrijos poreikius.

1988 m. įkurto Europos Tarybos kino paramos fondo „Eurimages“ tikslas – remti Europos šalių bendrą filmų gamybą, Europos filmų platinimą ir rodymą. Fondo veikloje dalyvauja 41 valstybės narės, Lietuva „Eurimages“ nare tapo 2007 m.