Kvietimas teikti paraiškas dotacijoms dėl patirtų nuostolių kino teatrams ir kino filmų platintojams


LKC-vizualas

Reaguojant į dėl COVID-19 pandemijos sukeltų aplinkybių susidariusią nepalankią situaciją apribojusią kino teatrų ir kino platintojų veiklą, Lietuvos kino centras skelbia paraiškų dėl vienkartinių dotacijų kino teatrams ir filmų platintojams priėmimą.

Priemone siekiama sumažinti kino filmų rodytojų bei platintojų finansinius nuostolius ir sudaryti sąlygas efektyviai veiklai. Teikiamo finansavimo forma – vienkartinė dotacija. Bendras biudžetas iki 2,8 mln. Eur, iš jų 20 proc. skiriant kino filmų platintojams, likusią lėšų dalį − kino teatrams.

Dotacijas turi teisę gauti kino filmų platintojai, kurie:

  • 2019 m. Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdė kino filmų platinimo veiklą ir išplatino ne mažiau kaip 3 kino filmus;
  • Buvo sudarę sutartį ar preliminarią filmo platinimo sutartį, kurių pagrindu per 2020 m. išplatino ar būtų galėję išplatinti ne mažiau kaip 2 kino filmus;

Dotacijų kino filmų platintojams dydis bus apskaičiuojamas proporcingai pagal paraiškovų 2019 m. išplatintų kino teatruose filmų skaičių.

Dotacijas turi teisę gauti kino filmų rodytojai, kurie nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 15 d. vykdė kino filmų rodymo kino teatruose Lietuvoje veiklą;

Dotacijų kino teatrams dydis apskaičiuojamas proporcingai pagal jų eksploatuojamų kino ekranų skaičių įvertinus visas šių taisyklių reikalavimus atitinkančias paraiškas bei taisyklių reikalavimus.

Dotacijų kino teatrams ir kino filmų platintojams, patyrusiems nuostolius dėl veiklos apribojimų, teikimo taisyklės

Paraiškos dėl dotacijų kino teatrams, patyrusiems nuostolius dėl veiklos apribojimų, teikimo forma

Paraiškos dėl dotacijų kino filmų platintojams, patyrusiems nuostolius dėl veiklos apribojimų, teikimo forma

Deklaracijos apie susijusius asmenis forma

Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 18 d.

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai turi būti pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

DĖMESIO! Prašome paraiškas siųsti tik šiame skelbime nurodytu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vyr. specialistė Kamilė Bitvinskaitė, Tel. 8 (5) 213 7979, +370 677 21 348, el. p. k.bitvinskaite@lkc.lt.