Skelbiame ekspertų atranką kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkurso paraiškoms vertinti


LKC-vizualas

Lietuvos kino centras skelbia ekspertų atrankos konkursą finansavimui pateiktų kino kultūros sklaidos projektų paraiškoms vertinti.

Ekspertų komisija sudaroma 2 metams. Ją sudarys 5 nariai: 4 asmenys, atrinkti iš pretendentų sąrašo ir 1 Lietuvos kino centro atstovas, kuris taip pat vykdo ekspertų komisijos sekretoriaus funkcijas.

Ekspertais negali tapti kultūros ir meno organizacijų vadovai ir dvi kadencijas iš eilės šios projektų vertinimo ekspertų komisijos nariais buvę asmenys, jei nuo paskutinės jų kadencijos pabaigos nepraėjo dveji metai.

Kandidatai taip pat turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • išmanyti ir sekti Lietuvos kino srities tendencijas;
  • turėti su kinu susijusio bendradarbiavimo, projektų (veiklų) rengimo ir (arba) vykdymo patirties, arba kino vertintojo patirties, arba kino filmų platinimo ar programų sudarymo patirties;
  • būti nepriekaištingos reputacijos.

Kino kultūros sklaidos projektų vertinimo ekspertų komisijos darbo reglamentas

Kino kultūros sklaidos projekto individualaus vertinimo lentelė

Pretendentai ekspertų atrankos konkursui iki rugsėjo 7 d. turi pateikti laisvos formos gyvenimo ir veiklos, kuri patvirtina pretendento atitiktį nustatytiems reikalavimams ekspertų darbo reglamente, aprašymą el. paštu d.butnoriute@lkc.lt.