Lietuvos kino centrui pateiktos individualių stipendijų paraiškos perduotos ekspertams


LKC-vizualas

Lietuvos kino centrui pateiktos individualių stipendijų paraiškos perduotos stipendijų vertinimo ekspertų komisijai.

Iš viso sulaukta 102 kino kultūros ir meno kūrėjų paraiškų individualiai valstybės stipendijai gauti. 85 paraiškos, atitikusios Stipendijų kino kultūros ir meno kūrėjams aprašo reikalavimus, perduotos Stipendijų kino kultūros bei meno kūrėjams vertinimo ekspertų komisijos svarstymui.

Individualios stipendijos skiriamos kūrybinei raiškai skatinti – filmo scenarijui arba televizijos dramos serialo pirmos serijos scenarijui rašyti, vykdyti tyrimus, rengti straipsnius, mokomąją medžiagą ar kitas įvairių formatų publikacijas kino srityje. Individualios stipendijos dydis – 600 Eur per mėnesį.

Tai papildoma 300 000 eurų parama individualioms stipendijoms, kuri bus paskirstyta iš papildomai Vyriausybės kino sričiai suteiktos 3,4 mln. eurų sumos, siekiant padėti įveikti pandemijos sukeltą krizę.

Stipendijų vertinimo ekspertų komisijos sudėtis:

Dovilė Grigaliūnaitė – profesionali kino meno vertintoja, Auksė Kancerevičiūtė-Mažutienė – profesionali kino meno vertintoja, Gabija Siurbytė – filmų gamintoja ir Aistė Žegulytė – kino meno kūrėja.

Su vertinimo ekspertų komisijai pateiktų paraiškų sąrašu galite susipažinti čia.