Kviečiame į mokymus „Seksualinio priekabiavimo prevencija ir saugios darbo aplinkos kūrimas kino industrijoje“


LKC-vizualas

2019 m. Lietuvos kino centras įgyvendino projektą skirtą seksualinio priekabiavimo paplitimo kino industrijoje problemai. Jo metu atlikta pirmoji kino industrijos apklausa, kuri atskleidė, kad seksualinis priekabiavimas kino industrijoje yra gana plačiai paplitusi, bet ne visuomet atpažįstama praktika. Su juo teigė susidūrę 24-41 proc. respondentų. Apklausa parodė, kad Lietuvos kino industrijoje dirbančių moterų rizika susidurti su nepageidaujamo pobūdžio elgesiu yra 3-6 kartus didesnė nei vyrų; svarbus yra ir amžiaus veiksnys.

Respondentai pripažino poveikio priemonių ar apsaugos mechanizmų būtinumą: septyni iš dešimties buvo linkę sutikti, kad seksualinis priekabiavimas yra rimta problema Lietuvos kino industrijoje, o devyni iš dešimties sutiko, kad priekabiautojams turėtų būti taikomos paveikios sankcijos ir užtikrinama seksualinio priekabiavimo prevencija.

Atlikę pirmuosius žingsnius ir įvertinę Jūsų atsiliepimus, svarbia misija laikome švietimą šia tema – tik žinodami apie problemą, jos paplitimą, kalbėdami apie ją ir nuolat primindami galimus jos sprendimo būdus, galime palengva keisti pažiūras ir gerinti esamą padėtį.

Vienos dienos mokymuose bus pristatyti apklausos rezultatai, skatinama reflektuoti seksualiniam priekabiavimui prielaidas kuriantį kontekstą, ugdyti praktinius atpažįstamumo ir gebėjimo reaguoti į nepageidaujamą elgesį įgūdžius. Nagrinėjamos temos:

  • Teisinis reglamentavimas

  • Seksualinio priekabiavimo ištakų apžvalga

  • Atvejų analizė, skirta seksualinio priekabiavimo praktikų atpažinimui

  • Apklausos rezultatų pristatymas ir diskusija

  • Saugios darbo aplinkos Lietuvos kino industrijoje kūrimo galimybės

Mokymai vyks: 2020 liepos 21 d., 10:00-17:00, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius)

Lektorės:

Dr. Margarita Jankauskaitė – Lygių galimybių plėtros centro ekspertė nuo 2003 m. 1992 m. – 2012 m. sulyčių studijomis susijusius kursus dėstė įvairiuose Lietuvos universitetuose. 2009-2011 m. dirbo JTVP lyčių lygybės ekspertu Ukrainoje. 2011 m. JAV ambasada jai suteikė „Drąsios moters“ vardą, o 2015 m. Nacionalinis lygybės forumas ją apdovanojo už lyčių lygybės pasiekimus.

Birutė Sabatauskaitė – Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė, teisės ir advokacijos ekspertė. Atlieka analizes dėl asmenų lygybės principo įgyvendinimo Lietuvoje, rengia šešėlines ataskaitas tarptautinėms institucijoms. Vykdo mokymus lygybės principų diegimo darbo vietose tema.

Registracija vyksta iki liepos 10 d. el. paštu: d.butnoriute@lkc.lt.