Kvietimas teikti paraiškas kino kultūros ar meno kūrėjų individualioms stipendijoms gauti


LKC-vizualas

Lietuvos kino centras reaguodamas į susidariusią nepalankią situaciją kino industrijai ir jos atstovams bei siekdamas dalinai spręsti COVID-19 pandemijos sukeltas problemas, skelbia papildomą kino kultūros ar meno kūrėjų individualių stipendijų paraiškų priėmimą.

Individuali stipendija skiriama individualiai kino kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti: filmo scenarijaus pirmajai versijai arba televizijos dramos serialo pirmos serijos scenarijui rašyti; vykdyti tyrimus kino ar Lietuvos kino istorijos srityse; rengti straipsnius, mokomąją medžiagą ar kitas įvairių formatų publikacijas.

Paraiškas dėl individualios stipendijos skyrimo gali teikti pilnamečiai kino kultūros ar meno kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės susitarimo narių piliečiai bei nuolatiniai gyventojai, jeigu jų veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, objektas yra Lietuvos kino menas ir kultūra bei jų sklaida.

Individualios stipendijos dydis – 600 EUR, stipendija skiriama ne ilgesniam nei 5 mėnesių laikotarpiui ir mokama kas mėnesį.

Paraiškos dėl individualios stipendijos kino kultūros ar meno kūrėjui, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, turi būti teikiamos elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt.

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai turi būti pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

DĖMESIO! Prašome paraiškas siųsti tik šiame skelbime nurodytu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt.

Paraiškos priimamos 2020 m. gegužės 4-22 d.

Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą rasite Lietuvos kino centro interneto svetainėje.

Individualios stipendijos paraiškos, sutarties ir ataskaitos formas rasite Lietuvos kino centro interneto svetainėje.

Paraiškas registruoja administratorė Greta Narimanidzė, tel. (8 5) 213 0547, el.p.: g.narimanidze@lkc.lt.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistė Daiva Žekonienė, tel. (8 5) 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt.