Kino centro svetainėje pradeda veikti informacinė skiltis „Saugi aplinka be seksualinio priekabiavimo“


LKC-vizualas3-505x284

Siekiant prisidėti prie saugios aplinkos kūrimo visiems kino industrijoje dalyvaujantiems asmenims, Lietuvos kino centro svetainėje pradeda veikti rubrika „Saugi aplinka be seksualinio priekabiavimo“, susisteminanti informaciją apie seksualinį priekabiavimą, jo paplitimą ir prevenciją dirbantiems kine. Skiltyje dalinamės informacija kur ieškoti pagalbos nukentėjus, pateikiame geruosius pavyzdžius bei skatiname kino kompanijas tapti atsakingomis.

Rubrikos iniciatyva kilo po 2019 m. vykdyto tyrimo, apklausus kino srityje veikiančius(-ias) profesionalus(-es). Duomenys atskleidė, kad seksualinio priekabiavimo praktikos Lietuvos kino industrijoje yra paplitusios (taip teigė net 24-41 proc. apklausos respondentų(-ių)). Susipažinkite su tyrimu.

Tyrimas taip pat parodė, kad ne visos seksualinio priekabiavimo formos yra vienodai gerai atpažįstamos, todėl Lietuvos kino centras akcentuoja svarbą kalbėti apie šią problemą, nuolat priminti galimus jos sprendimo būdus, taip siekiant keisti pažiūras ir gerinti esamą padėtį bei viešinti geruosius pavyzdžius. Į šią iniciatyvą sureagavo ir Nepriklausomų prodiuserių asociacija, išleidusi rekomendacijas savo nariams, gerąja praktika pasidalino ir VšĮ „Naratyvas“. Via ši patirtis ir patarimai skelbiami skiltyje „Gerosios praktikos pavyzdžiai“.

Centras svarbia misija laiko švietimą šia tema – tik žinodami apie problemą, jos paplitimą, kalbėdami apie ją ir nuolat primindami galimus jos sprendimo būdus galime palengva keisti pažiūras ir gerinti esamą padėtį. Ir toliau padedant šios srities specialistams(-ėms) ketiname organizuoti mokymus apie seksualinio priekabiavimo atpažinimą ir galimas priemones seksualinio priekabiavimo netoleruojančios kūrybinės ir darbinės aplinkos kūrimui industrijoje. Deja, nors planavome tęsti šią veiklą pavasarį, dėl šalyje vykstančio karantino mokymai kino industrijai planuojami 2020 m. rudenį.

Kviečiame prisidėti prie šios iniciatyvos ir rubrikos – visuomet laukiame pasiūlymų, minčių ir idėjų bei gerųjų pavyzdžių el. paštu d.butnoriute@lkc.lt

Rubrika „Saugi aplinka be seksualinio priekabiavimo“