2 milijonai eurų krizės padariniams įveikti


LKC-vizualas

Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos siūlymui skirti papildomus 2 milijonus eurų kino sektoriui siekiant spręsti COVID-19 pandemijos sukeltas problemas.

Lietuvos kino centras, administruosiantis šias pagalbos lėšas, šiuo metu rengia reikalingus dokumentus, reglamentuosiančius atskirų priemonių finansavimą, esant reikalui, bus konsultuojamasi ir su atitinkamų sričių asociacijomis. Šiuo pranešimu informuojame apie planuojamas investicijų kryptis.

Šiuo metu analizuojama 2020 m. LKC finansuojamų filmų gamybos projektų situacija. Artimiausiu metu su kiekvienu vykdomu projektu bus susisiekiama ir, įvertinus jau atliktus gamybos darbus, būtinus projekto vykdymo plano pakeitimus ar kylančias problemas dėl lėšų iš kitų numatytų šaltinių pritraukimo, bus priimamas sprendimas dėl papildomų lėšų skyrimo. Skiriant papildomą finansavimą bus atsižvelgiama į finansavimo intensyvumo bei nustatytų maksimalių finansavimo sumų reikalavimus.

Gegužės mėnesį planuojama skelbti papildomą konkursą individualioms stipendijoms kino kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti.

Siekiant sklandesnio sugrįžimo prie nusistovėjusios industrijos veiklos dalis lėšų bus nukreipiama naujo turinio kūrimui. Patikslinus finansavimo taisykles bus pratęstas šiuo metu paskelbtas konkursas, kurio metu bus priimamos visų rūšių projektų paraiškos. Atkreipiame dėmesį, kad ir toliau galima teikti paraiškas pagal šiuo metu paskelbto konkurso sąlygas.

Po karantino atsidarius kino teatrams bus svarbu užtikrinti kuo greitesnį auditorijos sugrįžimą ir kokybiško kino pasiūlą. Numatoma išplėsti paramos filmų platinimui schemą. Svarstoma numatyti galimybę remti ir Europos filmų platinimą bei remti platinimą ne tik kino teatruose, bet ir interneto platformose.

Dar viena nauja priemonė bus nukreipta greičiau atkurti žiūrovų srautus kino teatruose. Po konsultacijų su sektoriumi dėl efektyviausio būdo bus teikiama parama, paskatinsianti lankytis kino teatruose.

Detalesnė informacija bus nuosekliai skelbiama patvirtinus atitinkamus dokumentus.