Atnaujintas Lietuvos kino centro leidimų naudoti filmus kainoraštis


LKC-vizualas3-505x284

Įvertinus praktinį leidimų rodyti klasikos filmus ar naudoti jų dalis ne tik nekomerciniais, bet ir komerciniais tikslais išdavimą, rinkos pokyčius ir atsiradusias papildomas paveldo filmų demonstravimo galimybes, atnaujintas šių leidimų išdavimo kainoraštis.

Patikslinti demonstravimo Užsakomųjų vaizdo paslaugų (video on demand) platformose komerciniais tikslais bei Transliavimo per televiziją licencijų įkainiai, supaprastintas kainos už Filmo ištraukų panaudojimą, naudojant kituose audiovizualiniuose kūriniuose, apskaičiavimas.

Atsižvelgiant į kitų paveldo institucijų praktiką, tikslinami Atskirų filmo kadrų panaudojimo įkainiai, naudojant juos tiek mokymo priemonėse ir mokslo leidiniuose, tiek kituose kūriniuose. Mokesčio dydį nuo šiol bus apskaičiuojamas pagal leidinio tiražą.

Nuo  2018 m. Lietuvos kino centras suteikia leidimus rodyti kino klasikos filmus ar naudoti jų dalis ne tik nekomerciniais, bet ir komerciniais tikslais, sudarant galimybę dar platesnei kino paveldo sklaidai Lietuvoje (pristatyti retrospektyvas festivaliuose, padidinti seansų skaičių kino teatruose regionuose ir kt.). Skaitmeninės restauruotų filmų kopijos skolinamos, suderinus su Lietuvos kino centro ir gavus leidimą rodyti filmą.

Leidimų naudoti filmus suteikimo tvarkos aprašas

Kainoraštis (norint naudoti filmą ar jo dalį komerciniais pagrindais).

Susipažinkite su leidimų išdavimo tvarka.

Leidimo suteikimo procedūra

Pareiškėjas pateikia LKC laisvos formos prašymą suteikti leidimą, kuriame privalo būti nurodyta filmo (-ų), kurį (-iuos) norima naudoti:

  • pavadinimas (-ai), rūšis (vaidybinis, dokumentinis, animacinis ar kt.) ir sukūrimo metai;
  • režisieriaus (-ių) vardas (-i) ir pavardė (-s);
  • panaudojimo būdas(-ai), data (-os), vieta (-os) bei panaudojimo periodiškumas (vienkartinis, daugkartinis).

Prašymai LKC siunčiami paštu, pristatomi į LKC asmeniškai arba elektroniniu paštu dviem adresais: info@lkc.lt ir e.sinkunaite@lkc.lt.