Lietuvos kino centras teiks paramą televizijos dramų ir didelio biudžeto filmų projektams


LKC-vizualas3-505x284

Lietuvos kino centras nuo 2020 metų planuoja remti TV dramų kūrėjus. Taip pat atnaujintose taisyklėse numatyta, kad didesnės paramos galės tikėtis vaidybinių filmų, kurių biudžetas viršija 2 milijonus eurų, gamintojai.

Kultūros ministras patvirtino LKC pateiktus Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių pakeitimus. Jie parengti įvertinus programos vykdymo patirtį, atsižvelgiant į besikeičiančią šalies ir užsienio kino industrijos situaciją bei panašaus rinkos dydžio šalių gerosios praktikos pavyzdžius.

„Didelio biudžeto“ filmo sąvoka įvedama atsižvelgiant į poreikį ir pasirengimą įgyvendinti didesnės apimties gamybos projektus. Dabar esančios valstybės finansavimo ribos tuo pačiu apriboja ir galimybes pritraukti didesnį finansavimą iš privataus sektoriaus ar užsienio partnerių.

„Dėl mažos šalies rinkos ir ribotų alternatyvių finansavimo šaltinių su esamu valstybės finansavimu galima įgyvendinti projektus, kurių biudžetas paprastai neviršija 1 milijono eurų. Tuo tarpu imantis tam tikro istorinio laikotarpio ar ambicingų vizualinių sprendimų reikalaujančių projektų tokios išlaidos nepakankamos. Norėdami pamatyti Lietuvos istoriją, fantastinius siužetus ar patrauklius filmus vaikams kino teatrų ekranuose, turime sudaryti geresnes finansavimo sąlygas kūrėjams“, – teigia Kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas.

Pagal naująją tvarką ilgametražiai vaidybiniai ar animaciniai filmai, kurių biudžetas viršija 2 milijonus eurų, galėtų pretenduoti į 1,5 milijono eurų valstybės paramą.

Šiuo metu sėkmingai veikianti mokestinių paskatų filmų gamybai schema sudarė galimybes lietuvių prodiuseriams dirbti su aukščiausios kokybės pasaulio produkcija ir įgyti daug vertingos patirties. Kitų šalių kino institutai jau ne pirmus metus sėkmingai finansuoja TV dramos projektus. Be to, tai atveria galimybes talentingiems kino kūrėjams pasiekti platesnę auditoriją.

„Vertinant šalies situaciją originalios televizijos produkcijos aspektu, akivaizdu, kad nors filmavimo paslaugas teikiant galime sukurti itin aukštos kokybės produktus, vis tik nacionalinei produkcijai būtina parama. Lietuvos kino centras jau keletą metų teikia stipendijas scenarijų kūrimui. Tikimės, kad išbaigtas TV dramų rėmimo modelis sudarys sąlygas televizijos ekranuose matyti originalius kokybiškus filmus“, – sako R.Kvietkauskas.

Pasinaudojus TV dramas remiančių šalių, Kūrybiškos Europos programos patirtimi, taisyklėse siūlomas televizinio vaidybinio filmo rėmimo modelis. Paramos galės tikėtis kelių dalių televizinis vaidybinis filmas, kurio vienos dalies trukmė yra ne trumpesnė nei 26 min., o filmo dalių skaičius neviršija 10.

Projektai galės būti remiami tik esant nacionalinio masto transliuotojo ar internetinės platformos įsipareigojimui finansuoti gamybą. Kadangi šiam reikalavimui išpildyti yra reikalingas laikas pasirengimui, Lietuvos kino centras šiuo metu paskelbtame konkurse priims paraiškas TV dramos vystymo projektams, o paraiškas remti šių dramų gamybą priims 2020 metų pavasarį skelbiamo konkurso metu.

Taip pat įvertinus rinkos pasikeitimus, šiek tiek didinamos maksimalios galimos finansavimo sumos TV dokumentikos, interaktyvaus kino projekto vystymo ir gamybos projektams, tikslinami reikalavimai paraiškovams.

Lietuvos kino centras teikia tik dalinę paramą kino projektams, kuri sudaro ne daugiau 60 procentų gamybos išlaidų bendros gamybos filmams ir ne daugiau 90 procentų – sudėtingiems tik Lietuvos prodiuserio gaminamiems nacionaliniams filmams.