Lietuvos kino centras skelbia 2019 m. Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkursą


LKC-vizualas3-505x284

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia 2019 m. Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkursą.Vadovaujantis Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis, šios programos lėšomis gali būti finansuojami:
– teminiai kino rodymai ir programos, kino meno pristatymo renginiai;
– leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus ir profesionali kritinė, analitinė refleksija įvairiose medijose;
SVARBU: Nuo šiol teikiant leidybos projekto paraišką prie paraiškos prašome pridėti planuojamo išleisti leidinio turinį ir ištrauką (3-4 psl. apimties).
– Lietuvoje rengiami kino festivaliai, bei
– Lietuvoje rengiami tęstiniai kino festivaliai.

Finansavimas gali būti siūlomas skirti projektams, surinkusiems ne mažiau nei 50 proc. galimų surinkti balų.

Paraiškas gali teikti juridiniai ir fiziniai asmenys. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (fizinis asmuo) privalo vykdyti Lietuvoje registruotą individualią veiklą pagal pažymą.
Vienas pareiškėjas vieno konkurso metu gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas.
Teikiant kino kultūros sklaidos projekto paraišką, projekto išlaidų sąmata turi būti ne mažesnė nei 3000 eurų, iš Lietuvos kino centro lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 eurų.

Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklės, paraiškų, sąmatų, finansavimo plano ir kitos formos skelbiamos čia.

Paraiškų teikimas

Paraiškos, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, turi būti teikiamos elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.ltDĖMESIO! Pašome paraiškas siųsti tik šiuo el. pašto adresu.

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai turi būti pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

Kino kultūros sklaidos projektų paraiškos priimamos iki 2019 m. lapkričio 20 d. 23:59 val.
Tęstinių kino festivalių paraiškos priimamos iki 2019 m. gruodžio 20 d. 12:00 val.

Paraiškas registruoja administratorė Greta Narimanidzė, tel. (8 5) 213 0547, el. p. g.narimanidze@lkc.lt.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vyr. specialistė Karolina Dačkutė, tel. (8 5) 213 0996, el. p. k.dackute@lkc.lt.