Baigėsi antrasis seksualinio priekabiavimo prevencijos kino industrijoje projekto etapas


1

Siekiant prisidėti prie saugesnės aplinkos kūrimo visiems kino industrijoje dalyvaujantiems asmenims, birželio 4 ir 11 dienomis vyko mokymai „Seksualinio priekabiavimo atpažinimas ir prevencija kino industrijoje“. Lietuvos kino centras dėkoja visiems dalyvavusiems, jų įžvalgos reikšmingai prisidės prie tolimesnių projekto etapų. 

Mokymų metu buvo analizuojamos seksualinio priekabiavimo apraiškos kino industrijoje, mokomasi atpažinti nederamas situacijas ir ieškoma sprendimų, kaip reikėtų elgtis vienu ar kitu atveju ir kokie sprendimai kino komandose padėtų užtikrinti prevenciją. Mokymus rengė Lygių galimybių plėtros cento ir Lietuvos žmogaus teisių centro specialistai.

Mokymai buvo antrasis seksualinio priekabiavimo prevencijos kino industrijoje projekto etapas. Pirmojo etapo metu buvo vykdoma anoniminė kino industrijos atstovų apklausa siekiant įvertinti, kiek paplitęs ir atpažįstamas seksualinis priekabiavimas Lietuvos kino industrijoje. Šioje apklausoje dalyvavo 119 Lietuvos kino industrijos atstovų.

Trečiajame projekto etape, remiantis apklausos duomenimis ir mokymų rezultatais, organizacijos ketina pateikti rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, kurių galėtų imtis Lietuvos kino centras, užtikrinant, kad kino industrija būtų saugesnė aplinka visiems joje dalyvaujantiems asmenims.

Siekiant, kad visi industrijos dalyviai ir ypač tie, kurie pretenduoja į valstybės paramą projektams, imtųsi atsakomybės už orios ir pagarbios darbo aplinkos užtikrinimą, pernai Lietuvos kino centras parengė rekomendacijas filmų gamintojams dėl sutarčių su kūrybiniu ir techniniu personalu nuostatų, kuriomis nustatomi šalių abipusiai įsipareigojimai dėl lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo.

Seksualinio priekabiavimo prevencijos kino industrijoje projektą įgyvendina Lietuvos kino centras, bendradarbiaujant su Lygių galimybių plėtros centru ir Lietuvos žmogaus teisių centru.

Projektą iš dalies finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vykdant Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018-2021 metams priemones.