Lietuvos kino centras skelbia filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo konkursą


LKC-vizualas3-505x284

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo konkursą. 

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią filmų gamybos veiklą pagal pažymą (EVRK kodas 59.11), ir juridiniai asmenys, kurie verčiasi filmų gamyba. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti filmų gamybos veiklą ne trumpiau kaip 1 metus (atitiktis patikrinama pagal individualios filmų gamybos veiklos įregistravimo arba juridinio asmens registravimo datą).

Valstybiniam kino finansavimui priimami šių kategorijų projektai:
1. vaidybinio ilgametražio filmo gamyba;
2. vaidybinio trumpametražio filmo gamyba;
3. dokumentinio ilgametražio filmo gamyba;
4. dokumentinio trumpametražio filmo gamyba;
5. animacinio ilgametražio filmo gamyba;
6. animacinio trumpametražio filmo gamyba;

7. animacinio kelių dalių filmo gamyba;
8. pirmojo trumpametražio filmo gamyba;
9. debiutinio filmo gamyba;
10. mikrobiudžeto vaidybinio ilgametražio filmo gamyba;
11. televizinės meninės dokumentikos gamyba;
12. interaktyvaus projekto parengiamieji darbai ir gamyba;
13. mažumos bendra gamyba;
14. filmo parengiamieji darbai
(filmo scenarijaus kūrimo darbai ar/ir filmo vystymo darbai).

Planuojama paskirstyti finansavimo suma pagal filmų rūšis:

vaidybinių filmų projektams – 1 173 000 EUR

– dokumentinių filmų projektams – 342 000 EUR

– animacinių ir interaktyvių filmų projektams – 173 000 EUR

Paraiškos, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, turi būti teikiamos elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu: info@lkc.lt.

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai turi būti pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu. Siunčiamos bylos dydis neturi viršyti 25 MB.

DĖMESIO! Pašome paraiškas siųsti tik šiame skelbime nurodytu Lietuvos kino centro el. pašto adresu: info@lkc.lt.

Paraiškos priimamos iki 2019 m. gegužės 4 d. (šeštadienio) imtinai.

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisykles, paraiškų, sąmatų, finansavimo plano ir kitas formas rasite čia.

Paraiškas registruoja administratorė Greta Narimanidzė, tel. (8 5) 213 0547, el.p.: g.narimanidze@lkc.lt.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistai:
Audrius Kuprevičius, tel. (8 5) 213 4236, el. p.: 
a.kuprevicius@lkc.lt,
Daiva Žekonienė, tel. (8 5) 213 3692, el. p.: 
d.zekoniene@lkc.lt.

Susitikimams paraiškų pildymo klausimais prašome registruotis iš anksto.