Paskirtos 2019 m. individualios stipendijos kino kultūros ar meno kūrėjams


LKC-vizualas3-505x284

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymu Kino kultūros ar meno kūrėjams paskirta 20 individualių stipendijų. Iš viso individualioms stipendijoms paskirstyta 73 200 Eur.

Iš viso sulaukta 46 kino kultūros ar meno kūrėjų paraiškų individualiai valstybės stipendijai gauti. 35 paraiškos, atitikusios Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams aprašo reikalavimus, perduotos Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams vertinimo ekspertų komisijos svarstymui.

Individualios stipendijos skiriamos kino kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti – filmo scenarijui arba televizijos dramos serialo pirmos serijos scenarijui rašyti, vykdyti tyrimus, rengti straipsnius, mokomąją medžiagą ar kitas įvairių formatų publikacijas kino srityje. Individualios stipendijos dydis – 600 Eur per mėnesį.

Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams vertinimo ekspertų komisijos sudėtis:
Kristina Buožytė – kino meno kūrėja, Izolda Keidošiūtė – profesionali kino meno vertintoja, Santa Lingevičiūtė – profesionali kino meno vertintoja, Gabija Siurbytė – filmų gamintoja.

Su Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymu galite susipažinti čia.