Lietuvos kino centras skelbia Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkursą


LKC vizualas

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo konkursą.

Vadovaujantis Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis, šios programos lėšomis gali būti finansuojami:

  • teminiai kino rodymai ir programos, kino meno pristatymo renginiai;
  • leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus ir profesionali kritinė, analitinė refleksija įvairiose medijose;
  • Lietuvoje rengiami kino festivaliai, bei
  • Lietuvoje rengiami tęstiniai kino festivaliai.

Paraiškas gali teikti juridiniai ir fiziniai asmenys. Valstybės pagalbos mokėjimo metu pagalbos gavėjas (fizinis asmuo) privalo vykdyti Lietuvoje registruotą individualią veiklą pagal pažymą.

Vienas pareiškėjas vieno konkurso metu gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas.

Teikiant kino kultūros sklaidos projekto paraišką, projekto išlaidų sąmata turi būti ne mažesnė nei 3000 eurų, iš Lietuvos kino centro lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 eurų.

Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklės, paraiškų, sąmatų, finansavimo plano ir kitos formos skelbiamos čia.

Paraiškos, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, turi būti teikiamos elektroniniu būdu Lietuvos kino centro el. pašto adresu info@lkc.lt. DĖMESIO! Pašome paraiškas siųsti tik šiuo el. pašto adresu.

Paraiška, jos priedai bei pridedami dokumentai turi būti pateikiami kaip 1 byla ADOC arba PDF formatu, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. gruodžio 18 d. 24:00 val.

Paraiškas registruoja administratorė Greta Narimanidzė, tel. (8 5) 213 0547, el. p. g.narimanidze@lkc.lt.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vyr. specialistė Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė, tel. (8 5) 213 7979, el. p. j.sarnickiene@lkc.lt.