Kviečiame teikti komentarus Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių projektui


LKC vizualas

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos kino įstatymą, keičiasi Kino kultūros sklaidos (anksčiau – kino sklaidos Lietuvoje) projektų valstybinio finansavimo tvarka. Nuo 2019 m. Lietuvos kino centrui perduodamas ir tęstinių kino festivalių finansavimas.

Lietuvos kino centras parengė Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių projektą (toliau – Taisyklių projektas), su kuriuo kviečiame susipažinti čia.

Taisyklių projekte nustatyta tęstinių kino festivalių finansavimo tvarka ir sąlygos. Be to, nuo šiol paraiškas finansavimui gauti galės teikti ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys. Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu – pasirašytos saugiu elektroniniu parašu.

Akcentuojame, kad šios paramos priemonės lėšomis nefinansuojami projektai, jeigu jie yra arba gali būti finansuojami kitų fondų ar paramos priemonių lėšomis. Lietuvos kino centras jau finansuoja atskirų nacionalinių kino filmų arba trumpametražių filmų programų platinimą per kitą paramos priemonę –  Filmų platinimo finansavimo programą, o paraiškos projektams, kuriuose kinas yra pasitelkiamas kaip priemonė programos tikslui pasiekti, laukiamos Lietuvos kultūros tarybos programose kaip „tarpsritinė“ veikla, jei atitinka jų tikslus, finansuojamas veiklas ir vertinimo kriterijus.

Savo pasiūlymus ir pastabas dėl Taisyklių projekto siųskite mums el. paštu j.sarnickiene@lkc.lt iki š. m. spalio 17 d. (imtinai).

Įvertinus gautas pastabas, Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių projektas bus teikiamas tvirtinti Kultūros ministerijai.