Keičiasi filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo tvarka


LKC vizualas

Nuo vakar įsigaliojo naujos Filmų platinimo (anksčiau – kino platinimo) projektų valstybinio finansavimo taisyklės, parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos kino įstatymą. Projektų valstybinio finansavimo tikslas – skatinti nacionalinio kino matomumą ir prieinamumą bei sudaryti sąlygas efektyvesniam nacionalinių filmų platinimui Lietuvoje.

Pasikeitus filmų platinimo tvarkai, nuo šiol paraiškas finansavimui gauti galės teikti ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys, valstybės pagalbos mokėjimo metu Lietuvoje vykdantys registruotą individualią filmų gamybos (EVRK kodas 59.11) ar filmų platinimo (EVRK kodas 59.13) veiklą pagal pažymą.

Dar vienas svarbus taisyklių pasikeitimas – kino gamintojai ir platintojai pagal šią finansavimo schemą turės galimybę prašyti valstybės paramos ne tik ilgametražių filmų ar trumpametražių filmų programos platinimui Lietuvos kino teatruose, bet ir interaktyvaus kino filmo platinimui šalyje arba užsakomųjų vaizdo paslaugų platformos programoje, be apribojimų pasiekiamoje vartotojams Lietuvoje. Nauja ir tai, kad vienoje paraiškoje galės būti prašoma finansavimo tik vieno filmo ar vienos trumpametražių filmų programos platinimui.

Patvirtinus naujas taisykles, taip pat keičiasi paraiškų pateikimo būdas ir terminai. Paraiškos, jų priedai, pridedami dokumentai bei projektų įgyvendinimo ataskaitos turės būti pateikiamos Lietuvos kino centrui išimtinai elektroniniu būdu – Lietuvos kino centro elektroniniu paštu, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu. Filmų gamintojai ir platintojai paraiškas turės pateikti ne vėliau nei likus 20 darbo dienų iki pirmosios filmo ar trumpametražių filmų programos rodymo dienos (anksčiau buvo taikomas 45 kalendorinių dienų terminas). Svarbu pažymėti, kad projektų, kurių planuojamas vykdymo pabaigos terminas yra einamaisiais biudžetiniais metais (ne vėlesnis nei gruodžio 10 diena), paraiškos priimamos iki einamųjų biudžetinių metų spalio 20 dienos.

Taisyklėse nustatyta galima didžiausia projekto finansavimo suma, kaip ir anksčiau, sieks iki 5 000 EUR. Džiugi naujiena ta, kad naujose Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo taisyklėse numatyta finansinė paskata, užtikrinanti didesnį nacionalinio kino prieinamumą specialiųjų poreikių turinčiai visuomenės daliai. Tiems kino gamintojams ir platintojams, kurie savo platinimo projektuose bus numatę filmo pritaikymą specialiųjų poreikių turintiems asmenims, galima didžiausia projekto finansavimo suma išaugs iki 6 000 EUR.

Įgyvendinant filmų platinimo projektus taip pat numatytas atsiskaitymų grynaisiais pinigais apribojimas – nuo šiol jie negalės viršyti 20 procentų projektui skirtų Lietuvos kino centro lėšų.

Išsamiau su naujomis Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis galima susipažinti čia.