Paskelbti schemos „Tarptautiniai koprodukcijos fondai“ rezultatai


fondukai_614x411

Europos Komisija paskelbė kvietimo nr. EACEA/16/2017 rezultatus, kuriais finansuoti 5 iš 8, paraiškas pateikusių fondų. Šia „Kūrybiška Europa“ MEDIA kryptimi finansuojama veikla, kuria Europos ir tarptautinės bendros gamybos partneriai užtikrina ir (arba) teikia netiesioginę paramą bendros gamybos audiovizualiniams kūriniams, teikdami paramą programoje dalyvaujančioje šalyje įsikūrusiems bendros gamybos fondams. Šiais metais fondų veiklai paskirstyti 1 549 800 eurų.
Schemos stabilumą patvirtinta tai, jog šiais metais paremti koprodukcijos fondai – lygiai tie patys kaip ir 2015-2017 m. Finansavimas skirtas:

Fondas „World Cinema Fund Europe“ – tai Vokietijoje tarptautinio Berlyno kino festivalio (angl. „Berlin International Film Festival“) iniciatyva įsikūręs kino fondas, finansuojantis itin mažų pajėgumų kino industrijas turinčių šalių (Afrikos, Lotynų Amerikos ir Karibų, Centrinės Azijos, Vidurio Rytų, Kaukazo šalių) filmų gamybos ir sklaidos projektus. Maksimali paramos suma filmo gamybos projektui – 80 tūkst. eurų.
Filmų gamybos paraiškų terminas – šiuo metu atviro kvietimo nėra, praėjęs terminas – 2018 m. liepos 6 d.
Šalių, atitinkančių fondo reikalavimus, sąrašas: čia.
Fondo taisyklės: čia.
Daugiau informacijos: www.berlinale.de

ACM Distribution“ – fondas, teikiantis finansinę paramą platinimui ir sklaidai filmų, kurie pagaminti su CNC administruojamo Prancūzijos fondo „Aide aux cinemas du monde (ACM)“ parama ir bendros gamybos šalių sąraše yra bent viena ne Europos šalis.
Paraiškų terminas – 2018 m. rugsėjo 28 d.
Fondo taisyklės: guidelines_acm_distribution
Daugiau informacijos: www.cnc.fr

Italijos fondas „TFL Audience Design Fund“ – tai 2014 metais žinomų tarptautinių mokymų „Torino Film Lab“ organizatorių įkurtas fondas, skirtas finansuoti filmų auditorijos įtraukimo veiksmus ir platinimą.
Paraiškų terminas – šiuo metu atviro kvietimo nėra, praėjęs terminas – 2018 m. birželio 1 d. 
Fondo taisyklės: čia.
Daugiau informacijos: www.torinofilmlab.it

HBF+Europe“ – tai mažumos koprodukciją finansuojantis fondas, įkurtas tarptautinio Roterdamo filmų festivalio (angl. „International Film Festival Rotterdam“) organizatorių dar 1988 metais. Šis Nyderlanduose veikiantis fondas teikia paramą ankstyvoje stadijoje esantiems ar postprodukciją įgyvendinantiems projektams iš tokių regionų kaip Afrika, Azija, Lotynų Ameria, Vidurio Rytai ir dalis Rytų Europos.
Maksimali paramos suma projektui – 52 tūkst. eurų.
Paraiškų terminai – šiuo metu atviro kvietimo nėra, praėjęs terminas – 2018 m. balandžio 1 d.
Šalių, atitinkančių fondo reikalavimus, sąrašas.
Fondo taisyklės: čia.
Daugiau informacijos: https://iffr.com

IDFA Bertha Fund Europe“ – tai tarptautinio Amsterdamo dokumentinių filmų festivalio (angl. „International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)“) inicijuotas fondas, teikiantis finansinę paramą dokumentinių filmų projektams, kuriuos vysto kūrėjai iš besivystančių šalių. Finansavimas skiriamas projekto pasirengimo, gamybos ir postprodukcijos etapams, taip pat filmų platinimui.
Paraiškų terminas platinimui – 2018 m. spalio 1 d.
Šalių, atitinkančių fondo reikalavimus, sąrašas.
Fondo taisyklės: čia.
Daugiau informacijos: www.idfa.nl