Kino ekspertų komisijos vertins 54 paraiškas valstybiniam finansavimui gauti


LKC vizualas

Lietuvos kino centras ekspertų komisijų svarstymui perdavė 54 paraiškas valstybiniam finansavimui gauti. Kino projektai komisijose bus vertinami pagal atskiras kategorijas. Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo konkursui iš viso buvo pateiktos 63 paraiškos. 

Filmų gamybos finansavimui gauti komisijoms pateiktos 25 paraiškos: mažumos bendros gamybos kategorijai – 9, vaidybinio filmo gamybos kategorijai – 2, dokumentinio filmo gamybos kategorijai – 9, animacinio trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 1, debiutinio filmo gamybos kategorijai – 1, pirmojo trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 2, televizinės meninės dokumentikos gamybos kategorijai – 1.

Filmo parengiamiesiems darbams paramos siekia 27 projektai, interaktyvaus kino projekto vystymo darbams – 2.

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo konkursui pateiktus kino projektus vertins ir pasiūlymus dėl jų finansavimo teiks trys skirtingų filmų kategorijų – vaidybinio kino, dokumentinio kino, animacinio ir interaktyvaus kino – ekspertų komisijos. Kiekviena komisija sudaryta iš 3 narių – po vieną kino meno kūrėją, profesionalų kino meno vertintoją ir filmų gamintoją.

Vaidybinio kino projektų vertinimo ekspertų komisiją sudaro Lukas Trimonis (filmų gamintojas), Juozas Širvinskas (kino meno kūrėjas) ir Rasa Paukštytė (profesionali kino meno vertintoja).

Dokumentinio kino projektų vertinimo ekspertų komisiją sudaro Ieva Norvilienė (filmų gamintoja), Eglė Vertelytė (kino meno kūrėja) ir Auksė Kancerevičiūtė (profesionali kino meno vertintoja).

Animacinio ir interaktyvaus kino projektų vertinimo ekspertų komisiją sudaro Marija Razgutė (filmų gamintoja), Skirmanta Jakaitė (kino meno kūrėja) ir Mantė Valiūnaitė (profesionali kino meno vertintoja).

Su kino ekspertų komisijoms perduotomis paraiškomis galite susipažinti čia.