Patvirtinti Kino sklaidos Lietuvoje projektų vertinimo ekspertai


12072621_1167918426556938_5921249484711614287_n

Lietuvos kino centras paskelbė Kino sklaidos Lietuvoje projektų vertinimo ekspertų komisijos sudėtį. Iš norą išreiškusių kandidatų buvo išrinkti 4, dar vienas buvo deleguotas Lietuvos kino centro. Ekspertų grupė vertins valstybiniam finansavimui gauti pateiktus Kino sklaidos Lietuvoje projektus ir teiks pasiūlymus dėl jų finansavimo. Grupę dviejų metų laikotarpiui tvirtina Lietuvos kino centro direktorius.

Ekspertų  komisijos sudėtis:

Natalija Arlauskaitė – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė, literatūros, kino ir vizualumo tyrinėtoja;

Rūta Birštonaitė – kinotyrininkė, kino kritikė, žurnalistė;

Rūta Oginskaitė-Noreikaitė – kinotyrininkė, kino kritikė, žurnalistė;

Aistė Račaitytė – filmų programų kuratorė, kritikė, žurnalistė;

Jurgita Kažukauskaitė- Sarnickienė – Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos atstovė (taip pat vykdanti ekspertų komisijos sekretorės funkcijas).

Sprendimai dėl Kino sklaidos Lietuvoje projektų bus priimti per artimiausias savaites.