Kultūros ministerija kviečia teikti kandidatus į Lietuvos kino tarybą


2641_fefe4bf47b334ddbb38178835f44fb91

Kandidatus į Lietuvos kino tarybos narius gali siūlyti tik juridiniai asmenys, veikiantys kino srityje. Vienas juridinis asmuo gali siūlyti ne daugiau nei 2 asmenis į Lietuvos kino tarybos narius (kino meno kūrėjus, profesionalius kino meno vertintojus, filmų gamintojus, rodytojų ar platintojų atstovus).

Siūlant kandidatą į Lietuvos kino tarybos narius Kultūros ministerijai prašome pateikti laisvos formos rekomendaciją, kurioje būtų pateikta ši informacija:

1. asmens ir jį siūlančio juridinio asmens kontaktiniai duomenys;

2. asmens gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas.

Į Lietuvos kino tarybos narius siūlomi asmenys privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Lietuvos kino tarybą 3 metų laikotarpiui sudarys 7 nariai, iš kurių vieną deleguos Lietuvos kino centras, vieną narį skirs kultūros ministras, 5 narius kultūros ministras atrinks iš kino bendruomenės pasiūlytų kandidatų, turinčių skirtingas kompetencijas ir atstovaujančių skirtingus kino sektorius.

Lietuvos kino tarybos uždavinys – prisidėti prie kino politikos vizijų formavimo, ilgalaikės tęstinės politikos sukūrimo teikiant kultūros ministrui siūlymus ir rekomendacijas šiais klausimais:

1. dėl kino srities strateginio planavimo;

2. dėl kino srities plėtros programų, jų tikslų ir pasiektų rezultatų;

3. dėl kino srities valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių;

4. dėl kino paveldo išsaugojimo;

5. dėl Lietuvos kino industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo;

6. dėl kino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo;

7. dėl kitų kino veiklos klausimų, kuriuos kultūros ministras pateikia tarybai svarstyti.

Dokumentus prašome pateikti iki 2018 m. balandžio 6 d. (imtinai) Kultūros ministerijai (Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyrius), J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius, tiesiogiai arba siunčiant registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data.

Kino tarybos nuostatai

Telefonas ir el. paštas pasiteiravimui:
Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus vedėja Janina Krušinskaitė,
tel. 8 6084 5515, el. p. janina.krusinskaite@lrkm.lt

Nuoroda į skelbimą Kultūros ministerijos internetiniame puslapyje: https://goo.gl/VRvMhD