Skelbiame ekspertų atranką kino sklaidos Lietuvoje projektų valstybinio finansavimo konkurso paraiškoms vertinti


12072621_1167918426556938_5921249484711614287_n

Lietuvos kino centras skelbia ekspertų atrankos konkursą finansavimui pateiktų kino sklaidos Lietuvoje projektų paraiškoms vertinti. Ekspertų komisija sudaroma 2 metams. Ją sudarys 5 nariai: 4 asmenys, atrinkti iš pretendentų sąrašo ir 1 Lietuvos kino centro atstovas, kuris taip pat vykdo ekspertų komisijos sekretoriaus funkcijas.

Pretendentai į ekspertus turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • išmanyti ir sekti Lietuvos kino srities tendencijas;
  • su kinu susijusio bendradarbiavimo, projektų (veiklų) rengimo ir (arba) vykdymo patirties, arba kino vertintojo patirties, arba kino filmų platinimo ar programų sudarymo patirties;
  • būti nepriekaištingos reputacijos.

Ekspertai turi būti nepriekaištingos reputacijos, jais negali tapti kultūros ir meno organizacijų vadovai ir dvi kadencijas iš eilės kino sklaidos Lietuvoje projektų vertinimo ekspertų komisijos nariais buvę asmenys, jei nuo paskutinės jų kadencijos pabaigos nepraėjo dveji metai.

Susipažinkite su visu ekspertų darbo reglamentu

Kino sklaidos Lietuvoje projektų vertinimo lentelė

Pretendentai ekspertų atrankos konkursui iki vasario 26 d. turi pateikti laisvos formos gyvenimo ir veiklos, kuri patvirtina pretendento atitiktį nustatytiems reikalavimams ekspertų darbo reglamente, aprašymą el. paštu d.butnoriute@lkc.lt.