Bus pradėti kurti dar 5 ilgametražiai vaidybiniai filmai


12072621_1167918426556938_5921249484711614287_n

Kino tarybos ekspertams įvertinus dar dviejų kategorijų – vaidybinių ilgametražių filmų ir debiutinių filmų gamybos – projektus bei pateikus savo rekomendacijas, Lietuvos kino centro (toliau – LKC) direktoriaus sprendimu finansavimas skirtas 5 vaidybiniams ilgametražiams filmams. Projektams iš šių metų biudžeto paskirstyta 815 763 eurai. Bendras paramos dydis šiems sumanymams įgyvendinti per dvejus metus bus 1 959 763 eurai.

Tai pirmieji projektai, įvertinti pagal atnaujintas taisykles, kuomet didesnė svarba teikiama kūrybiniams kriterijams, vertinant sumanymo kultūrinę vertę, temos originalumą, aktualumą ir atskleidimą, scenarijaus kokybę ir estetinę projekto vertę. Didelę įtaką projekto vertinimui daro ir režisieriaus kinematografinė vizija bei pasirengimas ją įgyvendinti.

LKC atlikus administracinį vertinimą, Kino tarybos ekspertams buvo perduota svarstyti 9 vaidybinių filmų projektai: 5 ilgametražiai, 1 mikrobiudžeto ir 3 debiutiniai filmai. Visi projektų teikėjai gaus kiekvieno projektą vertinusio eksperto raštiškas išvadas.

„Padidintas finansavimas sudaro realias galimybes užtikrinti remiamų filmų autorių, stilių, temų įvairovę. Ypač svarbu, kad galime tęsti nuoseklią centro politiką sudarant galimybes ateiti į kiną naujiems autoriams – ekspertai rekomendavo remti dviejų ilgametražiame kine debiutuojančių kūrėjų darbus, – teigia Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas. – Labai svarbu paminėti, kad taip pat gerėja gaunamų projektų kokybė, taigi ir konkurencija, todėl kartais ir palyginus nedideli projekto trūkumai lemia sprendimą dėl finansavimo.“

Finansuoti filmai bus kuriami per ateinančius dvejus metus, o vienas planuojamas užbaigti jau 2018 metais. Tai režisieriaus Ernesto Jankausko debiutas – filmas „Čia buvo Saša“ (gamybos kompanija VšĮ „Dansu films“). Šiam projektui skirtas 59 763 eurų finansavimas.

Tarp palankiai įvertintųjų – režisierės Austėjos Urbaitės ilgametražis vaidybinis debiutas „Šeima“. Tai dvišalis bendros gamybos su Prancūzija filmas, kurio kūrimui VšĮ „Fralita films“ šiemet skirtas finansavimas 30 000 eurų. Šiam projektui Kino tarybos rekomenduojama bendra valstybinio finansavimo suma per 2018‒2019 metus yra 360 000 eurų.

Režisierius Romas Zabarauskas kartu su partneriais iš Prancūzijos ir Serbijos kurs filmą „Advokatas“. Šių metų darbams atlikti skirta 26 000 eurų suma . Kino tarybos rekomenduojama bendra valstybinio finansavimo suma per 2018‒2019 metus  yra 190 000 eurų.

Parama skirta ir dviejų jau patyrusių ir pripažintų režisierių naujiems kūrybiniams sumanymams įgyvendinti. Gamybos kompanija „Kinema“ ir režisierius Šarūnas Bartas jau šiemet pradeda filmo „Sutemose“ filmavimus. Vaidybinio ilgametražio filmo gamybos projektui skirta 500 000 eurų parama, o Kino tarybos rekomenduojama bendra valstybinio finansavimo suma per 2018‒2019 metus  yra 700 000 eurų.

VšĮ „Uljana Kim ir ko“ skirta 200 000 eurų parama režisieriaus Kristijono Vildžiūno vaidybinio ilgametražio filmo projektui „Dainos lapei“. Kino tarybos rekomenduojama bendra valstybinio finansavimo suma per 2018‒2019 metus yra 650 000 eurų.

Pasikeitus finansavimo taisyklėms nuo šių metų vien tik Lietuvos prodiuserių jėgomis kuriamiems filmams valstybės parama  negali viršyti 90 proc. bendro filmo gamybos biudžeto. Bendrai su užsienio šalių partneriais įgyvendinamiems projektams šis parama ribojama iki 60 proc. bendro gamybos biudžeto.

Kino tarybą sudaro 7 nariai: Rasa Paukštytė – profesionali kino meno vertintoja, Lolita Bytautė – profesionali kino meno vertintoja, Juozas Javaitis –  kino meno kūrėjas, Neringa Kažukauskaitė – profesionali kino meno vertintoja, Tomas Mitkus – kino meno kūrėjas, Lineta Mišeikytė – filmų gamintoja, Živilė Pipinytė – profesionali kino meno vertintoja.