Stiprinama kino projektams skiriamų lėšų kontrolė


Siekiant stiprinti Lietuvos kino centro (LKC) skiriamų valstybės biudžeto lėšų administravimo vidaus kontrolę, nuo 2018 m. sausio 11 d. įsigaliojo Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių pakeitimai.

Šie pakeitimai nustato, jog projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už projektui skirtą finansavimą LKC turi pateikti projektą vertinusio auditoriaus išvadą, jeigu projektui skirtas finansavimas siekia ar viršija 15 000 eurų per biudžetinius metus. Iki šiol auditoriaus išvadą buvo privalu pateikti tuomet, jeigu projektui skirtas finansavimas siekė ar viršijo 100 000 eurų per biudžetinius metus.

Pakeistas Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisykles rasite čia.