Kino tarybai perduotos 73 paraiškos valstybiniam finansavimui gauti


12072621_1167918426556938_5921249484711614287_n

Lietuvos kino centras Kino tarybos svarstymui perdavė 73 paraiškas valstybiniam finansavimui gauti. Kino projektai bus vertinami pagal atskiras kategorijas.

Filmų gamybos finansavimui gauti pateiktos 26 tęstinės gamybos statusą turinčių filmų gamybos paraiškos, mažumos bendros gamybos kategorijai – 4, vaidybinio ilgametražio filmo gamybos kategorijai – 5, dokumentinio ilgametražio filmo gamybos kategorijai – 7, dokumentinio trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 4, animacinio trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 2,  debiutinio filmo gamybos kategorijai – 3, vaidybinio trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 3, mikrobiudžeto ilgametražio vaidybinio filmo gamybos kategorijai – 1.

Filmo parengiamiesiems darbams paramos siekia 18 projektų: filmo scenarijaus kūrimo kategorijai – 10, filmo vystymo darbų kategorijai – 7, interaktyvaus projekto parengiamųjų darbų kategorijai – 1.

Kino taryba yra kolegiali Lietuvos kino centro patariamoji institucija, kuri vertins valstybiniam finansavimui gauti pateiktus kino projektus ir teiks pasiūlymus dėl jų finansavimo. Kino paraiškas svarstysiančią tarybą sudaro 7 nariai: Rasa Paukštytė – profesionali kino meno vertintoja, Lolita Bytautė – profesionali kino meno vertintoja, Juozas Javaitis – kino meno kūrėjas, Neringa Kažukauskaitė – profesionali kino meno vertintoja, Tomas Mitkus – kino meno kūrėjas, Lineta Mišeikytė – filmų gamintoja, Živilė Pipinytė – profesionali kino meno vertintoja.

Su Kino tarybai perduotomis paraiškomis galite susipažinti čia .

Save