Susitikime su kino platintojais ir rodytojais sutarta dėl patogesnės filmų registravimo tvarkos


LKC5

Šiandien Lietuvos kino centro iniciatyva įvyko susitikimas su filmų platinimo Lietuvoje veikla užsiimančių kompanijų ir kino teatrų atstovais, kurio metu aptartos valstybės politikos kino srityje aktualijos, filmų registravimo ir indeksavimo tvarka bei galimybės lanksčiau ir efektyviau bendradarbiauti keičiantis informacija bei optimizuojant administracines procedūras. 

Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas pristatė planuojamus teisinio reguliavimo pokyčius, kurie turės įtakos platintojų ir rodytojų veiklai – Seime planuojamą svarstyti naujos redakcijos Kino įstatymo projektą, Lietuvos kino centrui perduotas Lietuvos kultūros tarybos iki šiol vykdytas kino sklaidos projektų rėmimo ir kino srities stipendijų programas, kurių finansavimo tvarka ir sąlygos bus paskelbtos jau kitą mėnesį.

LKC8

Vykusios diskusijos metu apsikeista nuomonėmis apie filmų registravimo ir indeksavimo procedūras, išklausyti kino industrijos atstovų pasiūlymai dėl jų tobulinimo. Kino teatrų atstovai iškėlė klausimų dėl didesnio industrijos dalyvių bendradarbiavimo siekiant pritraukti kuo daugiau žiūrovų ir išlaikyti siūlomų filmų įvairovę.

Sutarta, kad bus sudaroma galimybė pateikti dokumentus filmų registracijai elektroninėmis priemonėmis, o pati paraiška bus peržiūrėta, įvertinus, ar šiuo metu galiojanti tvarka nenustato perteklinių reikalavimų.

Kino industrijos atstovai savo ruožtu pritarė Lietuvos kino centro siūlymui, remiantis gerąja kitų šalių (pvz., Prancūzijos ar Estijos) praktika, nuo 2018 m. dalintis informacija dėl filmų surenkamų žiūrovų skaičiaus konkrečiuose šalies kino teatruose.

Siekiant geresnių nacionalinio kino platinimo rezultatų Lietuvos kino centras į kitą susitikimą su platintojais ir kino teatrais kvies ir asocijuotų prodiuserių organizacijų atstovus.