Dėkojame teikusiems pasiūlymus dėl stipendijų kino kūrėjams skyrimo tvarkos


LKC logo

Dėkojame visiems dalyvavusiems viešoje konsultacijoje dėl Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo projekto.

Viešos konsultacijos metu gavome šias pastabas / pasiūlymus:

  • leisti teikti paraiškas elektroniniu paštu (pasirašytas saugiu elektroniniu parašu);
  • sudaryti galimybes teikti individualių stipendijų paraiškas ne tik filmų scenarijams, bet taip pat ir TV serialo pirmos serijos scenarijui rašyti bei sezono koncepcijos pristatymui (Series-bible) vystyti;
  • leisti teikti individualių stipendijų paraiškas ne tik filmo scenarijui rašyti, bet taip pat ir kino filmui sukurti;
  • skiriant stipendijas netaikyti prioriteto jauniesiems kūrėjams.

Galutiniame projekte, kuris pateiktas Kultūros ministerijai, buvo atsižvelgta į pirmąją ir iš dalies į antrąją pastabą.

Reaguodami į kitas pastabas, norėtume akcentuoti, kad šios paramos priemonės – stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams – tikslas yra skatinti kino kūrėjų individualią kūrybinę raišką. Lietuvos kino centras finansuoja kino filmų sukūrimą per kitą paramos priemonę – filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų dalinį finansavimą, kuri po pateiktų pataisų taps dar lankstesne remiant projektų vystymo darbus.

Parama jauniesiems meno kūrėjams yra vienas iš valstybės kultūros politikos prioritetų, tad jis taikomas ir skiriant stipendijas kino kultūros ar meno kūrėjams.

Su galutiniu projektu galite susipažinti čia.