Dėl kino srities projektų finansavimo


LKC logo

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai patvirtinus 2018 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires, kino sklaidos srities ir stipendijų finansavimo konkursai perduoti Lietuvos kino centrui. Tačiau Lietuvos kultūros taryba ir toliau finansuos kino projektus, teikiamus kultūros ir meno programų konkursams.

Lietuvos kultūros tarybos finansuojamoms kultūros ir meno programoms kino srities ir kitos organizacijos ir toliau gali teikti paraiškas projektams, kurie atitinka konkrečios kultūros ir meno finansavimo programos (pavyzdžiui, „Ugdymas kultūra“, „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“, „Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai“, „Skaitymo skatinimo iniciatyvos“ ir kt.) tikslus, finansuojamas veiklas ir vertinimo kriterijus. Taigi, gali būti teikiamos paraiškos projektams, kuriuose kinas yra pasitelkiamas kaip priemonė programos tikslui pasiekti.

Lietuvos kino centras šiuo metu rengia dokumentus, reglamentuosiančius kino sklaidos programą, ir daugiau informacijos apie rėmimo sąlygas ir konkursus paskelbs spalio mėnesį.