Kino tarybai Lietuvos kino centras perdavė 33 paraiškas valstybiniam finansavimui gauti


Šiandien Kino taryba pradeda paraiškų filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo konkursui vertinimo darbus. Iš viso balandžio pradžioje paskelbus konkursą buvo gauta 36 paraiškos, o atlikus administracinį vertinimą, Kino tarybai perduota 33 paraiškos. Kino projektai bus vertinami pagal atskiras kategorijas.

Gamybos darbams paramos siekia 24 projektai. Mažumos bendros gamybos kategorijai – 8, vaidybinio trumpametražio filmų kategorijai – 6, dokumentinio trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 4, pirmojo trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 4, animacinio trumpametražio filmo gamybos kategorijai kategorijai – 2.

Parengiamiesiems darbams paramos siekia 9 projektai. Vaidybinių ilgametražių parengiamųjų darbų kategorijai pateikti 4 projektai, dokumentinių ilgametražių parengiamųjų darbų kategorijai – 3 projektai, o animacinių trumpametražių ir vaidybinių trumpametražių parengiamųjų darbų kategorijai pateikta po vieną projektą.

Kino taryba yra kolegiali Lietuvos kino centro patariamoji institucija, kuri vertins valstybiniam finansavimui gauti pateiktus kino projektus ir teiks pasiūlymus dėl jų finansavimo.  Kino paraiškas svarstysiančią tarybą sudaro 7 nariai: Rasa Paukštytė – profesionali kino meno vertintoja, Lolita Bytautė – profesionali kino meno vertintoja, Juozas Javaitis – kino meno kūrėjas, Neringa Kažukauskaitė – profesionali kino meno vertintoja, Tomas Mitkus – kino meno kūrėjas, Lineta Mišeikytė – filmų gamintoja, Jūratė Samulionytė – profesionali kino meno vertintoja.

Su Kino tarybai perduotomis paraiškomis galite susipažinti čia.