Skelbiamas atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo papildomas konkursas


Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo papildomą konkursą.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra filmų gamyba.

Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos (toliau – programa) įgyvendinimo 2015‒2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės, priemonę „Sukurti kino filmus, skirtus valstybės atkūrimo šimtmečiui“.

Šiam konkursui taikomos Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. ĮV-248 (toliau – taisyklės).

Kviečiame taisyklėse nustatyta tvarka pateikti filmo gamybos darbų projektus, kurie atitinka bent vieną  programos veiksmų prioritetą:

– Lietuvos valstybinio ir kultūrinio gyvenimo tradicijos atvėrimas šiuolaikinei Lietuvos visuomenei, visų pirma – vaikams ir jaunimui, šios tradicijos kaip neatskiriamos dabarties gyvenimo dalies interpretavimas;

– Lietuvos, jos istorijos, šių dienų tautos ir valstybės gyvenimo pristatymas pasauliui, kūrybiškos Lietuvos ir pasaulio sąveikos skatinimas;

– Lietuvos gyventojų ir išeivijos telkimas šiuolaikinės Lietuvos valstybės stiprinimui ir jos paveldo išsaugojimui.

Konkursui priimamos paraiškos ilgametražio ir trumpametražio vaidybinio, dokumentinio ir animacinio filmo bei televizinės meninės dokumentikos projektų gamybos darbams finansuoti.

Paraiškos turi būti siunčiamos paštu arba pristatomos į Lietuvos kino centrą tiesiogiai adresu:

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų gamybos darbų projektų konkursui
Z. Sierakausko g. 15
LT-03105 Vilnius

Informaciją apie filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo kvotas rasite čia.
Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisykles, paraiškų, sąmatų, finansavimo plano, prodiuserio filmografijos ir kitas formas rasite čia.

Paraiškos priimamos nuo 2017 m. gegužės 15 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. (trečiadienio) imtinai. Siunčiant paštu paraiškos pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data.

Paraiškas registruoja administratorė Kristina Mačiekienė, tel. 213 0547, el.p. k.maciekiene@lkc.lt.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistai:
Audrius Kuprevičius, tel. 213 4236, el. p. a.kuprevicius@lkc.lt;
Daiva Žekonienė, tel. 213 3692, el. p. d.zekoniene@lkc.lt;
Milda Vakarinaitė, tel. 231 0723, el. p. m.vakarinaite@lkc.lt.

Susitikimams paraiškų pildymo klausimais prašome registruotis iš anksto.