Tarptautiniuose mokymuose „Ekran+“ šiemet dalyvauja Tomas Smulkis ir Birutė Kapustinskaitė


ekran

Vakar prasidėjo kino profesionalams skirta tarptautinė mokymų programa „Ekran+“, kurioje šiais metais dalyvauja režisierius Tomas Smulkis ir scenarijaus bendraautorė Birutė Kapustinskaitė su kino projektu „Žmonės, kuriuos pažįstame“.

Mokymų programą sudaro pavasarį ir vasarą vykstančios trys sesijos bei rezultatų aptarimas metų pabaigoje. Mokymai rengiami „Wajda Studio“ Varšuvoje. Pirmojoje sesijoje daugiausia dėmesio skiriama scenarijui bei vizualinės filmo strategijos kūrimui, antrosios sesijos metu bus telktasi ties darbu su aktoriais, o paskutinėje bus analizuojama filmo vizualinė strategija. Visų sesijų metu bus filmuojamos atskiros filmo scenos.

Lietuvos kino kūrėjams galimybė dalyvauti šiuose kino profesionalams skirtuose mokymuose buvo sudaryta 2014 metais Lietuvos kino centrui užmezgus bendradarbiavimą su Varšuvoje veikiančia „Wajda Studio“ ir tapus programos „Ekran+“ partneriu. Praėjusiais metais kino profesionalams skirtoje mokymų programoje projektą „Corcovado Borealis“ tobulino režisierius Karolis Kaupinis, prodiuserė Marija Razgutė ir operatorius Simonas Glinskis. 2015 metais programoje su filmu „Leaving Vilnius“ dalyvavo scenaristė Teklė Kavtaradzė, operatorius Laurynas Bareiša ir prodiuserė Klementina Remeikaitė, 2014 metais su projektu „Baltiškas romanas“ dalyvavo režisierius Marius Ivaškevičius, operatorius Feliksas Abrukauskas ir prodiuserė Ieva Norvilienė , o 2013 metais mokymuose dalyvavo režisierius Andrius Blaževičius, scenaristė Marija Kavtaradzė, operatorius Linas Dabriška ir prodiuserė Marija Razgutė  su pilno metro filmo projektu „Šventasis“.

„Ekran+“ – tarptautinė mokymų programa ilgo metro filmo kūrėjams, didžiausią dėmesį skirianti kūrybiniam filmo parengiamųjų darbų etapui, paremtam bandomaisiais filmavimais. Mokymų organizatoriai siekia padėti dalyviams atrasti ir tobulinti vizualinę filmo kalbą bei estetiką.

 „Ekran+“ mokymai yra remiami „Kūrybiškos Europos“ MEDIA paprogramės (pagal Mokymų schemą). Tai yra bendradarbiavimo projektas tarp Andrzej Wajda kino režisūros mokyklos ir „Wajda Studio“, Šveicarijos kino ir audiovizualinių medijų profesionalų mokymo fondo, Austrijos filmų instituto, Kroatijos audiovizualinio fondo, Lietuvos kino centro. Programą taip pat remia Tarptautinis Visegrad fondas, Lenkijos kino institutas, AGORA fondas, Lenkijos kino kūrėjų asociacija.