Lietuvos kino centro edukacijai skirtoje platformoje – nauji filmai


Edubaze

Lietuvos kino centras siekdamas didinti lietuviškų filmų prieinamumą Lietuvos mokykloms, papildė Kino edukacijos ugdymo bazę naujais filmais ir jiems skirtomis metodinėmis medžiagomis.

Kino edukacijos ugdymo bazė – tai tęstinė kino edukacijos programa, kurios tikslas – skatinti žiūrėti lietuviškus filmus, diskutuoti apie juos ir naudotis kinu kaip savarankišku informacijos šaltiniu formaliojo ugdymo procese. Šioje bazėje, veikiančioje VOD (angl. video on demand) platformos principu, šuo metu yra daugiau nei 30 lietuviškų filmų. Neseniai ją papildė dokumentinis rež. Audriaus Stonio filmas „Viena“ (2001 m.), trumpametražis rež. Karolio Kaupinio filmas „Triukšmadarys“ (2014 m.), trumpametražis rež. Balio Kumžos filmas „Sausra“ (2015 m.), trumpametražis rež. Dovilės Šarutytės filmas „Aš tave žinau“ (2009 m.), dokumentinis rež. Giedrės Žickytės filmas „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ (2011 m.), ir rež. Arūno Žebriūno vaidybinis filmas iš auksinio Lietuvos kino fondo „Gražuolė“ (1969 m.).

Kino edukacijos ugdymo bazės pagrindas – trys filmų programos, skirtos trims amžiaus  grupėms. Į kiekvieną filmų programą įtraukti vaidybiniai, dokumentiniai, animaciniai bei trumpametražiai filmai. Tai lietuviški filmai, sukurti jau pripažintų Lietuvos kino meistrų ir jaunosios kartos atstovų  (Š. Barto, A. Stonio, A. Puipos, R. Banionio, J. Leikaitės, K. Vildžiūno, G. Beinoriūtės, A. Blaževičiaus, R. Bartkutės bei kitų) per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį.

Kiekvienam į filmų programas įtrauktam filmui parengta metodinė medžiaga. Ją sudaro filmo aprašymas ir analizė: filmo žanro bei stiliaus ypatybės, filmavimo technikos bei kino kalbos pagrindai, informacija apie filmo kūrėjus, filmo recenzijos, kino terminų žodynėlis, diskusijų temos ir užduotys.

Sudarant filmų programas atsižvelgta ne tik į tai, kad filmų temos būtų įdomios ir patrauklios moksleiviams bei aktualios pagal mokyklose dėstomus dalykus (pvz., istorija, etika, gimtoji kalba, meninis ugdymas, biologija, matematika), bet ir į filmų „kino kalbą“, t.y. scenarijaus, režisūros, kinematografijos, montažo, garso takelio ypatybes.

Kino edukacijos ugdymo bazė patalpinta Lietuvos kino centro interneto svetainėje (tikslinė nuoroda: www.lkc.lt/edukacija). Ji skirta visiems pedagogams, kurie jau naudoja filmus mokymo procese ir kurie norėtų tai daryti. Užsiregistravę ir prisijungę prie bazės mokytojai kartu su savo moksleiviais gali kartu tiesiogiai internetu žiūrėti bazėje esančius filmus. Šiuo metu kino edukacijos ugdymo baze naudojasi per 500 Lietuvos pedagogų.