Paaiškėjo dokumentinių filmų gamybos ir mažumos bendros gamybos projektų paramos rezultatai


Kino tarybai apsvarsčius dalį gamybos darbų projektų, Lietuvos kino centras skelbia dokumentinių filmų gamybos projektų ir mažumos bendros gamybos projektų konkurso rezultatus. Vienam televizinės meninės dokumentikos projektui ir dviem ilgametražių dokumentinių filmų gamybos projektams skirta 97000 eurų parama, o keturiems mažumos bendros gamybos projektams skirta 145000 eurų parama.

VšĮ „Ketvirta versija“ prodiusuojamo režisierės Lilijos Vjunginos televizinės meninės dokumentikos filmo „Josifas Brodskis ir Lietuva“ gamybos darbams skirta 10000 eurų. Filme pasakojama apie poeto Josifo Brodskio ryšį su Lietuva. Ilsintis Palangoje Josifas Brodskis buvo supažindintas su poetu Tomu Venclova ir po šios pažinties Brodskis ėmė dažnai lankytis Lietuvoje, kur ne tik rašydavo puikius eilėraščius, bet ir gydėsi dvasines žaizdas.

47000 eurų parama skirta UAB „TV manija“ prodiusuojamo režisieriaus Martyno Starkaus ilgametražio dokumentinio filmo „Mulas“ gamybos darbams. Filme detaliai narpliodami trijų herojų – lietuvių, įkalintų Pietų Amerikos kalėjimuose už narkotikų kontrabandą – istorijas, jų mintis ir dvasines būsenas, filmo kūrėjai rekonstruoja lūžį, kuris jaunus, vilčių ir gyvenimo džiaugsmo kupinus žmones nubloškia į patį gyvenimo dugną ir paverčia tiesiog už savo gyvybę, suplėkusios mėsos gabalą bei geresnę vietą eilėje prie dvokiančios išvietės kovojančiais gyvūnais.

Audriaus Mickevičiaus dokumentinio filmo „Pavyzdingas elgesys“, kurį prodiusuoja UAB „Era film“ gamybai skirta 40000 eurų. Filmas tyrinėja paradoksalų reiškinį – Lukiškių kalėjime kalinčių iki gyvos galvos pavyzdingą elgesį, asmenines jų pastangas ir viltis grįžti į visuomenę. Filmo ašis – pokytis žmoguje, radikaliai pasireiškęs laisvėje esančių filmo herojų prancūzų nusikaltėlio Bernardo Stieglerio, tapusio garsiu pasaulio filosofu ir uolaus ateisto Arūno Peškaičio, tapusio vienuoliu ir nuteistųjų iki gyvos galvos kapelionu, atvejais.

10000 eurų parama skirta VšĮ „Just a moment“ prodiusuojamo latvių režisierės Lailos Pakalninos dokumentinio ilgametražio filmo „Šaukštas“ gamybos darbams. Tai bendros gamybos Latvijos ir Lietuvos filmas, kuriame vystoma žmogaus ir jo evoliucijos tema. Pasitelkdami pramoninio plastmasinio šaukšto gamybos procesu, kūrėjai kalba apie visuomenę ir jos progresą.

UAB „Artbox“ prodiusuojamo Lenkijos, Ukrainos, Vokietijos ir Lietuvos vaidybiniam ilgametražiui bendros gamybos režisierės Evos Neiman filmo „Dvyniai“ gamybos darbams skirta 45000 eurų parama. Filme nagrinėjama egzistencinė dvynių tema – būti originalu ar kopija ir pasakojama istorija kaip identiškų žmonių gyvenimas nuo ankstyvos vaikystės virsta vienu: mes vietoj aš.

Lenkų režisieriaus Krzysztof Zanussi vaidybinio ilgametražio filmo „Eteris“ gamybos darbams, kurį prodiusuoja lietuvių kompanija VšĮ „Uljana Kim ir ko“ skirta 40000 eurų. Filme savotiškai interpretuojamas „Fausto“ mitas, yra pasakojama istorija apie kariuomenės gydytojo, kuris atlieka medicininius eksperimentus su žmonėmis istorija. Filmo bendragamintojai: Lenkija, Lietuva, Ukraina, Vengrija.

50000 eurų parama skirta VšĮ „Studija 2“ prodiusuojamo latvių režisierės Inaros Kolmane vaidybinio ilgametražio filmo „Bille“ gamybos darbams. Tai Latvijos ir Lietuvos bendros gamybos filmas kuriamas pagal latvių rašytojos Vizma Bolševica (1931 – 2005) autobiografinį romaną apie vaikystę vėlyvaisiais ketvirtojo dešimtmečio metais.

Su visais projektų finansavimo rezultatais galite susipažinti čia. Paskutiniai sprendimai dėl pirmajam šių metų filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų finansavimo konkursui pateiktų paraiškų paaiškės vasario mėnesį.