Kino tarybai perduotos 49 paraiškos valstybiniam finansavimui gauti


Lietuvos kino centras Kino tarybos svarstymui perdavė 49 paraiškas valstybiniam finansavimui gauti. Kino projektai bus vertinami pagal atskiras kategorijas.

Gamybos darbams paramos siekia 41 projektai. Tęstinės gamybos statusą turinčių filmų gamybos kategorijai pateikta 5 projektai, mažumos bendros gamybos kategorijai – 7, vaidybinio ilgametražio filmo gamybos kategorijai – 3, dokumentinio ilgametražio filmo gamybos kategorijai – 7, dokumentinio trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 2, animacinio ilgametražio filmo gamybos kategorijai – 1,  debiutinio filmo gamybos kategorijai – 6, vaidybinio trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 2, televizinės meninės dokumentikos gamybos kategorijai – 3, pirmojo trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 3, interaktyvaus projekto gamybos darbų kategorijai – 2.

Parengiamiesiems darbams paramos siekia 8 projektai. Vaidybinių ilgametražių parengiamųjų darbų kategorijai pateikti 2 projektai, dokumentinių ilgametražių parengiamųjų darbų kategorijai – 5 projektai, animacinių trumpametražių parengiamųjų darbų kategorijai – 1 projektas.

Kino taryba yra kolegiali Lietuvos kino centro patariamoji institucija, kuri vertins valstybiniam finansavimui gauti pateiktus kino projektus ir teiks pasiūlymus dėl jų finansavimo.  Kino paraiškas svarstysiančią tarybą sudaro 7 nariai: Rasa Paukštytė – profesionali kino meno vertintoja, Lolita Bytautė – profesionali kino meno vertintoja, Juozas Javaitis – kino meno kūrėjas, Neringa Kažukauskaitė – profesionali kino meno vertintoja, Tomas Mitkus – kino meno kūrėjas, Lineta Mišeikytė – filmų gamintoja, Jūratė Samulionytė – profesionali kino meno vertintoja.

Su Kino tarybai perduotomis paraiškomis galite susipažinti čia