Lietuva prisijungė prie Tarptautinės animacinių filmų kūrėjų asociacijos


untitled

ASIFA (Association Internationale du Film d’Animation – Tarptautinė animacinių filmų kūrėjų asociacija) buvo įkurta 1960 metais Anesi, Prancūzijoje kaip individualių animacijos menininkų asociacija. Vienas iš organizacijos įkūrėjų ir jos pirmasis prezidentas (1960–1979), buvo gerai žinomas britų ir Kanados animatorius, režisierius ir prodiuseris Norman McLaren.

Šiandien ASIFA gali būti apibūdinta kaip tarptautinis tinklas, kuris yra  sudarytas iš vietinių nacionalinių ASIFA skyrių, kurie turi ir puoselėja savo vietinę tapatybę, specialiąją ir specifinę veiklą. Šie „lokaliniai“ nacionaliniai ASIFA skyriai išsirenka pirmininkus, kuriuos deleguoja kaip atstovus į ASIFA Valdybą. Visi ASIFA Nariai gali dalyvauti priimant sprendimus demokratiniu metodu per vietinių nacionalinių skyrių atstovus (pirmininkus) ir dalyvaujant ASIFA Generalinėje asamblėjoje. Asmenys į pagrindinius valdybos postus, tokius kaip Prezidentas, Vice–prezidentas, Generalinis sekretorius, Iždininkas ir kiti renkami visų ASIFA Valdybos narių trejų metų kadencijai. Palyginus su anksteniųjų metų ASIFA, kai valdybos nariai buvo tik „animacijos menininkai“, šiandieninė ASIFA Valdyba yra sudaryta iš labai skirtingos veiklos animacijos specialistų. Jie yra animacijos menininkai, prodiuseriai, žurnalistai, dėstytojai, kūrybinių dirbtuvių organizatoriai, festivalių organizatoriai, vietinių nacionalinių ASIFA skyrių samdyti darbuotojai ir kt.

ASIFA išvystė ir įgyvendimo labai daug novatoriškų veiklų nuo pat savo laimingos pradžios. Per pirmuosius dešimtmečius, ASIFA labai aktyviai darbavosi organizuojant pirmuosius animacijos festivalius pasaulyje (Anesi, Zagrebas, Hirošima, Espinho ir tt), skatinant ir vystant animacijos meną, taip pat steigiant ir spausdinant pirmąjį tarptautinį spausdintą žurnalą apie animaciją, kurį ASIFA leidžia iki šių dienų.

Šiandieninė ASIFA yra Tarptautinės Animacijos Dienos iniciatorių ir organizatorių priešakyje ir kiekvienų metų spalio 28 dieną vykdo veiklą, kuri palengvina animacinio kino mainus visame pasaulyje ir skatina kelti animacijos meno šventės iškilmes kiekviename vietiniame nacionaliniame skyriuje.

Tarptautinių Animacijos dirbtuvių grupė (AWG) vykdo kūrybines animacijos dirbtuves vaikams tarptautiniu mastu.

1985 metais buvo įsteigtas ASIFA prizas, kuris kiekvienais metais yra skiriamas ryškiausiai asmenybei už didžiausius nuopelnus animacijos menui.

ASIFA yra susijusi su UNESCO (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija), kuri skatina tarptautinę taiką ir visuotinę pagarbą, remdama ir propaguodama bendradarbiavimą tarp tautų.

Veiklos tikslai:

–  ASIFA skatina galimybes animacijos specialistams dalintis informacija per pasaulinį tinklą, per ASIFA asociacijai priklausančius spausdintinius leidinius, tinklapį ir viešuosius ryšius.

–  ASIFA rūpinasi ir vykdo veiksmus palaikant ir išsaugant animatorių autorines teises, visokeriopai skatinant ir ugdant animacijos meną, vystant animacijos edukaciją, remiant bendradarbiavimo ir pagalbos kitiems veiksmus.

–  ASIFA skatina progresą taikos ir tarpusavio supratimo kryptimi per vieningus ir bendrus animacijos meno interesus panaudodami tokias formas kaip kūrybinės dirbtuvės, seminarai, susirinkimai, susitikimai su meno kūrėjais, tarptautiniai projektai, kurių sklaida vykdoma visame pasaulyje.

–  ASIFA siekia šių tikslų vykdydama veiklą tiek tarptautiniu mastu, tiek ir veiklą vietiniuose nacionaliniuose skyriuose, kurie įkurti atskirose valstybėse. Žemiau išvardintos esminės veiklos, kurios suplanuotos ir vykdomos šiuo metu:

  1. Tarptautinės Animacijos Dienos renginiai visame pasaulyje.
  2. Animacijos kūrybinių dirbtuvių grupė.
  3. ASIFA Prizas.
  4. Vietiniai nacionaliniai skyriai. Skirtingų šalių inicijuoti ir įgyvendinami atskiri projektai.