Europos bendros gamybos filmai vaizdo dalinimosi platforma platinami geriau nei nacionaliniai kūriniai, bet prasčiau nei JAV filmai


observatorija

Europos audiovizualinė observatorija (EAO) paskelbė ataskaitą „Filmų platinimas per vaizdo dalinimosi platformą (angl. VOD – video on demand) ir kino teatrus Europos Sąjungoje“, kurioje pateikiami naujausi Europos filmų platinimo duomenys kino teatrų ir užsakomųjų vaizdo paslaugų sektoriuose. Dokumentą anglų kalba galima nemokamai atsisiųsti ČIA.

Ataskaitoje aptariami įvairūs klausimai, kaip antai:

 1. Kaip filmai platinami per ES vaizdo dalinimosi paslaugų bendroves?
 • ES filmai per užsakomąsias vaizdo paslaugas platinami mažiau nei JAV filmai: vidutiniškai ES filmai yra prieinami 2,8 šalyse, o JAV filmai – 6,8 šalyse.
 • ES bendros gamybos filmai platinami geriau nei atskirų ES šalių filmai: vidutiniškai ES bendros gamybos filmai prieinami 3,6 šalyse.
 • Pusę ES filmų per užsakomąsias vaizdo paslaugas galima pamatyti tik vienoje šalyje.
 • 80 proc. ES filmų prieinami trijose arba mažiau šalių. 80 proc. JAV filmų prieinami 11 arba mažiau šalių.
 • Filmo amžius turi įtakos jo prieinamumui per užsakomąsias vaizdo paslaugas: kuo senesnis filmas, tuo mažiau šalių jis prieinamas. JAV sukurtiems filmams tai negalioja: atrodo, kad filmo amžius neturi įtakos šalių skaičiui, kuriose jis prieinamumas.
 1. Kaip filmai platinami ES kino teatruose?
 • Kino teatruose ES filmai platinami prasčiau nei JAV filmai: vidutiniškai 2005–2014 m. išleisti ES filmai buvo išleisti 2,6 šalių kino teatruose, o JAV filmai – 9,7 šalių kino teatruose.
 • Daugeliui filmų, išskyrus JAV filmus, sunku peržengti trijų kino teatrų rinkų slenkstį:
  • 63 proc. ES filmų buvo išleisti tik vienoje šalyje, daugiausia nacionalinėje rinkoje;
  • 79 proc. ES filmų buvo išleisti dviejose arba mažiau šalių;
  • 80 proc. JAV filmų buvo išleisti 20 arba mažiau šalių;
  • 82 proc. tarptautinių1 filmų buvo išleista dviejose arba mažiau šalių;
  • 77 proc. kitų Europos šalių filmų buvo išleista trijose arba mažiau šalių.
 • ES filmai sudarė 64 proc. visų 2005–2014 m. ES kino teatruose išleistų filmų, bet pritraukė vos 27,4 proc. visų žiūrovų.

Pastabos apie ataskaitos metodologiją

Ataskaitoje atidžiau analizuojamas filmų platinimas Europos Sąjungos šalyse per vaizdo dalinimosi bendroves ir kino teatrus. Ji papildo ataskaitą „Filmų užsakomųjų vaizdo dalinimosi kataloguose kilmė“ ir atsižvelgia į LUMIERE duomenų bazės duomenis apie filmus ES kino teatruose.

Ši papildoma ataskaita turi keturis tikslus:

 • išanalizuoti, kodėl taip skiriasi ES filmų dalis vertinant suvestinį visuose vaizdo dalinimosi paslaugų bendrovių kataloguose siūlomų filmų skaičių ir ES filmų pasiūlą per užsakomąsias vaizdo paslaugas. Tai daroma atidžiau ištiriant filmų prieinamumą šalių lygmenyje (1 skyrius);
 • palyginti gautus rezultatus su filmų platinimu ES šalių kino teatruose ir išryškinti panašumus arba skirtumus (2 skyrius);
 • parodyti, kiek 2005–2014 m. sukurtų ir išleistų filmų yra prieinami per užsakomąsias vaizdo paslaugas šalių lygmenyje (3 skyrius);
 • išryškinti skirtumus tarp 2005–2014 m. sukurtų filmų platinimo per kino teatrus ir per vaizdo dalinimosi paslaugas palyginant ES kino teatruose išleistų filmų, kurie buvo prieinami per mažiausiai vieną užsakomųjų vaizdo paslaugų bendrovę, rezultatus ir išryškinant filmo žanro bei kino teatrų žiūrovų skaičiaus poveikį šalių skaičiui, kuriose filmas prieinamas per užsakomąsias vaizdo paslaugas (4 skyrius).

Duomenys apie užsakomąsias vaizdo paslaugas apima 75 mokestį imančias vaizdo dalinimosi paslaugų bendroves bei jų filmų katalogus 28 ES šalyse. Duomenys apie filmus kino teatruose apima visus 2005–2014 m. ES išleistus ir sukurtus filmus.

1Tarptautiniai filmai – tai ne Europoje ir ne JAV sukurti filmai.