Paremti 9 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų parengiamieji darbai


Lietuvos kino centras kovo pradžioje paskelbė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų parengiamųjų darbų valstybinio finansavimo konkursą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas sukurti kino filmus, skirtus valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Iki balandžio  4 dienos buvo priimamos paraiškos ilgametražio vaidybinio, dokumentinio, televizinės meninės dokumentikos, trumpametražio, animacinio filmų parengiamiesiems darbams. Iš viso buvo pateiktos 34 paraiškos. 5 paraiškos atkrito neatitikusios administracinio vertinimo, Kino Taryba svarstė 29 filmų paraiškas.

Pateiktų filmų idėjos buvo vertinamos atsižvelgiant į šiuos prioritetus:

 • Lietuvos valstybinio ir kultūrinio gyvenimo tradicijos atvėrimas šiuolaikinei Lietuvos visuomenei, visų pirma – vaikams ir jaunimui, šios tradicijos kaip neatskiriamos dabarties gyvenimo dalies interpretavimas;
 • Lietuvos, jos istorijos, šių dienų tautos ir valstybės gyvenimo pristatymas pasauliui, kūrybiškos Lietuvos ir pasaulio sąveikos skatinimas;
 • Lietuvos gyventojų ir išeivijos telkimas šiuolaikinės Lietuvos valstybės stiprinimui ir jos paveldo išsaugojimui.

Gegužės 12 dieną Kino tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas rekomenduotinas dokumentinių filmų sąrašas finansavimui parengiamiesiems darbams gauti. Jame – 9 dokumentiniai filmai. Artimiausiu metu bus paskelbti animacinių, pilnametražių vaidybinių bei trumpametražių filmų sąrašas finansavimui parengiamiesiems darbams gauti.

Atsižvelgdamas į Kino tarybos rekomendacijas bei Kultūros ministro patvirtintas konkurso taisykles, Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas paskyrė valstybinį finansavimą šiems Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų dokumentinių pilnametražių filmų parengiamiesiems darbams:

 • „Kelionės į Lietuvą“ (UAB „Ultra Nominum“). Filme bus nostalgiškai ir šmaikščiai pasakojama apie pirmąsias Amerikos lietuvių akistatas su sovietine Lietuva, užfiksuotas mėgėjiško kino juostose, fotografijose ar prisiminimuose.
 • „Naujoji Baltijos banga“ (UAB „Ultra Nominum“). Filmas bus skirtas poetinės dokumentikos pradininkams ir jų ypatingos kino kalbos susiformavimui sovietmetyje.
 • „Greimas. Varžtų sistema“ (VšĮ „Filmų KOPA“). Filme bus pasakojama apie pasaulinio garso mokslininką ir intelektualą Algirdą Julių Greimą, 2018-aisias minėsiantį 100-ąsias gimimo metines.
 • „Lietuva Paryžiaus taikos konferencijoje“ (VšĮ „Ketvirta versija“). Filmo idėja − iliustratyviai nupasakoti 1919 metais Lietuvos delegacijos vaidmenį Paryžiaus taikos konferencijos metu.
 • „Augustinas Voldemaras“ (VšĮ „Vilniaus kino ir teatro grupė“). Filme bus siekiama papasakoti apie Augustiną Voldemarą – pirmąjį Nepriklausomos Lietuvos premjerą ir istoriką.
 • „Pirmyn į praeitį“ (Všį „Kino kontora“). Filme bus pasakojama apie jaunus lietuvius, keliaujančius tūkstančius kilometrus, kad pagerbtų Lietuvos tremtinių amžino poilsio vietas Sibire.
 • „L komanda: Specukai“ (UAB „Prime Field“). Filmo idėja – papasakoti apie pirmąjį Lietuvos specialiosios paskirties būrį, 1991-1992 metais tapusį atkuriamos Lietuvos kariuomenės elitu.
 • „Tumo kodeksas“ (VšĮ „Ketvirta versija“). Filmas bus skirtas publicisto, knygnešio, rašytojo, kunigo ir pranciškono-tretininko unikaliai asmenybei atskleisti.
 • „Švelnūs kariai“ (VšĮ „Moonmakers“). Filmas apie moteriškumo susitikimą su kieta kareiviška regula ir moters atsidūrimą tradiciškai vyriškoje profesijoje.

9 filmų parengiamiesiems darbams  buvo taikytas didžiausias valstybės pagalbos intensyvumas – 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų bendros sumos. Viso šiame konkurso etape buvo skirta 100 000 Eur.

2016 M. VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO DOKUMENTINIŲ FILMŲ PARENGIAMŲJŲ DARBŲ PROJEKTŲ VERTINIMO IR FINANSAVIMO REZULTATAI
_____________________________________________________________________________

Kitos administracinį vertinimą atitikusios, tačiau finansavimo negavusios kino filmų idėjų paraiškos:

 • „Sausio žmonės“ (VšĮ „Filmuva“),
 • „Lūžis prie Baltijos: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas“ (VšĮ“ Studija 2“),
 • „Liuosoji valanda“ („VšĮ „Filmų KOPA“),
 • „karta.eu“ (UAB „Niekada“),
 • „Ant sparnų“ (UAB „Tremora“),
 • „Lietuvos roko istorija“ (UAB „Prime Field“).