Europos kino agentūros teigimai vertina Europos Komisijos pasiūlymus dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos


Europos kino agentūrų direktorių asociacija (EKADA) palankiai vertina Europos Komisijos (EK) pasiūlymą peržiūrėti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų (AVMS) direktyvą, kuri yra pirmasis žingsnis siekiant sukurti vienodas sąlygas visiems skaitmeninės rinkos dalyviams. Direktyvos atitikimas skaitmeninio amžiaus poreikiams yra svarbus ir Europos kino pramonei, ir Europos kultūrinei įvairovei.

Šiandien Europos Komisija paskelbė pasiūlymus, kaip pakeisti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą, kuri suderina Europos šalių audiovizualinės žiniasklaidos nacionalinius reglamentus. EKADA pritaria EK sprendimui kurti sąlygas, kurios skatintų tvarią Europos kino ir televizijos pramonę, būtų naudingos Europos auditorijai ir stiprintų Europos kultūrinę įvairovę.

EKADA palankiai vertina EK pasiūlymą išplėsti direktyvos taikymo sritį, įtraukiant tokius skaitmeninius rinkos dalyvius kaip vaizdo dalijimosi (VOD) platformas ir nustatyti taisykles dėl Europos kūrinių sklaidos tokiose platformose:
– 20 proc. platformose pateikiamų darbų turi sudaryti europiniai kūriniai;
– valstybės narės gali reikalauti finansinių įnašų, įskaitant nacionalinius fondus, iš kitose valstybėse narėse veikiančių platformų, jei paslaugos skirtos jų nacionalinei auditorijai.

EKADA ragina į Direktyvą įtraukti įsipareigojimus dėl duomenų skaidrumo. Tai skatinantų naujų verslo modelių kūrimą ir užtikrintų susitarimų tarp įvairių rinkos dalyvių skaidrumą.

EKADA pabrėžia lanksčių taisyklių svarbą siekiant užtikrinti filmų agentūroms galimybes toliau vykdyti savo veiklą finansuojant vietinės produkcijos kūrimą. Kultūrinės įvairovės skatinimas yra svarbus EKADA tikslas ir reguliavimo sistema turėtų sudaryti sąlygas kultūriškai įvairios produkcijos augimui.

EKADA tikisi glaudžiai bendradarbiauti su Europos Komisija, Parlamentu ir Taryba dėl šio pasiūlymo ir tolesnių teisėkūros iniciatyvų kuriant sąlygas skatinančias audiovizualinio ir kinematografijos sektorių kūrybiškumą ir efektyvų Europos kūrinių platinimą Europoje ir pasaulyje.

Europos kino agentūrų direktorių asociacija (EKADA) vienija Europos kino agentūrų direktorius iš 31 Europos šalies (ES, Islandijos, Norvegijos ir Švedijos). EKADA atstovauja vyriausybes arba valstybines organizacijas, atsakingas už nacionalinį audiovizualinio sektoriaus finansavimą ir patariančias visais nacionalinės ir europinės audiovizualinio sektoriaus politikos klausimais.