Auditoriai gerai įvertino LKC vykdomą kino projektams skirtų lėšų administravimo kontrolę