Tobulinama kino projektų finansavimo tvarka


Nuo balandžio 1 d. įsigalioja Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių pataisos. Tai – tolesnis kino projektų finansavimo modelio tobulinimas, prasidėjęs 2014 m. rudenį, patvirtinus iš esmės atnaujintas taisykles.

Taisymai pagrįsti vienerių metų patirtimi taikant naująjį finansavimo modelį. Buvo sulaukta pastebėjimų iš paraiškų teikėjų, Lietuvos kino centro specialistai taip pat atkreipė dėmesį į taisyklių praktinio taikymo nesklandumus.

„Finansavimo modelis turi būti nuolat tobulinamas, nes nuolat keičiasi aplinka, pats kino sektorius, filmų gamybą įtakojantys išoriniai veiksniai. Be to, labai svarbu, kad taisyklės būtų visų vienodai suprantamos – tokiu būdu galėsime užtikrinti daugiau skaidrumo ir pasitikėjimo tarp finansuojančios institucijos ir paraiškovų. Puiku, kad kino prodiuserių ir kūrėjų organizacijos aktyviai dalyvauja teikdamos pasiūlymus bei diskutuodamos dėl sprendimų“ (R.Kvietkauskas, Lietuvos kino centro direktorius).

Daugiausia patikslinimų, susijusių su reikalavimais paraiškoms – tikslinti apibrėžimai, privalomi pridėti dokumentai. Paraiškų administracinio vertinimo procedūroje nustatytas tikslus baigtinis sąrašas taisyklių punktų, kurių nesilaikant paraiška bus atmetama.

Įvertinus filmų kūrėjų pastabas buvo įtraukta nuostata, kad mažos apimties projektuose, kai režisieriaus atlygis gamybos darbų projekte nesiekia 10 000 eurų, bus netaikomas reikalavimas dėl maksimalaus galimo 8 proc. režisieriaus atlyginimo.

Galima maksimali 10 proc. skiriamos sumos riba nebus taikoma ir tais atvejais, kai režisierius ir scenaristas yra tas pats asmuo ir bendra abiejų atlyginimų suma neviršija 10 000 eurų.

Sklandesniam projektų vykdymui padės ir sumažins nereikalingos biurokratijos numatyta išimtis netikslinti patvirtintos sąmatos, jei skirtumas tarp skirtų ir planuojamų naudoti sąmatos straipsnio lėšų dėl objektyvių priežasčių viršija 20 proc., bet viršijanti suma yra mažesnė, nei 100 eurų.

Naują taisyklių redakciją rasite čia.