Skelbiamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų parengiamųjų darbų projektų konkursas


Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų parengiamųjų darbų projektų valstybinio finansavimo konkursą. Paraiškas finansavimui gauti gali teikti juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra filmų gamyba.

Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo 2015‒2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės, priemonę „Sukurti kino filmus, skirtus valstybės atkūrimo šimtmečiui“.

Kviečiame Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikti filmo parengiamųjų darbų projektus, kurie atitinka bent vieną šios programos prioritetą:

  • Lietuvos valstybinio ir kultūrinio gyvenimo tradicijos atvėrimas šiuolaikinei Lietuvos visuomenei, visų pirma – vaikams ir jaunimui, šios tradicijos kaip neatskiriamos dabarties gyvenimo dalies interpretavimas;
  • Lietuvos, jos istorijos, šių dienų tautos ir valstybės gyvenimo pristatymas pasauliui, kūrybiškos Lietuvos ir pasaulio sąveikos skatinimas;
  • Lietuvos gyventojų ir išeivijos telkimas šiuolaikinės Lietuvos valstybės stiprinimui ir jos paveldo išsaugojimui.

Konkursui priimamos paraiškos ilgametražio ir trumpametražio vaidybinio, dokumentinio ir animacinio filmo bei televizinės meninės dokumentikos projektų parengiamiesiems darbams finansuoti.

Šiam konkursui bus taikomos Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklės.

Planuojama paskirstyti finansavimo suma Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų parengiamųjų darbų projektų konkursui – 440 000 EUR.

Paraiškos turi būti siunčiamos paštu arba pristatomos į Lietuvos kino centrą tiesiogiai adresu:
Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų parengiamųjų darbų projektų konkursui
Z. Sierakausko g. 15
 LT-03105 Vilnius

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisykles rasite čia:

Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo paraiškos, sąmatos ir kitų dokumentų formas rasite čia:

Paraiškos priimamos iki 2016 m. balandžio 4 d. (pirmadienio) imtinai. Siunčiant paštu paraiškos pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data.

Paraiškas registruoja administratorė  Kristina Mačiekienė, tel. 213 0547, el. paštas: k.maciekiene@lkc.lt.

Telefonu, elektroniniu paštu arba tiesioginio susitikimo metu dėl paraiškų pildymo konsultuoja:
Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistas Audrius Kuprevičius, el. paštas: a.kuprevicius@lkc.lt,
tel. 213 4236;
Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistė Daiva Žekonienė, el. paštas: d.zekoniene@lkc.lt,
tel. 213 3692.

Susitikimams paraiškų pildymo klausimais prašome registruotis iš anksto.