Kino tarybai Lietuvos kino centras perdavė 65 paraiškas valstybiniam finansavimui gauti


Lietuvos kino centras Kino tarybos svarstymui perdavė 65 paraiškas valstybiniam finansavimui gauti. Kino projektai bus vertinami pagal atskiras kategorijas.

Gamybos darbams paramos siekia 45 projektai. Tęstinės gamybos statusą turinčių filmų gamybos kategorijai pateikta 10 projektų, mažumos bendros gamybos kategorijai – 6, vaidybinio ilgametražio filmo gamybos kategorijai – 4, mikrobiudžeto vaidybinio ilgametražio filmo gamybos kategorijai – 1, dokumentinio ilgametražio filmo gamybos kategorijai – 8, dokumentinio trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 1, animacinio ilgametražio filmo gamybos kategorijai – 0, animacinio trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 2,  debiutinio filmo gamybos kategorijai – 5, vaidybinio trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 0, televizinės meninės dokumentikos gamybos kategorijai – 1, pirmojo trumpametražio filmo gamybos kategorijai – 3.

Parengiamiesiems darbams paramos siekia 20 projektų. Vaidybinių ilgametražių parengiamųjų darbų kategorijai pateikta 5 projektai, vaidybinių trumpametražių parengiamųjų darbų kategorijai pateikta 2 projektai, dokumentinių filmų parengiamųjų darbų kategorijai – 7, animacinių filmų parengiamųjų darbų kategorijai – 4, interaktyvaus projekto parengiamųjų darbų kategorijai – 2.

Kino taryba yra kolegiali Lietuvos kino centro patariamoji institucija, kuri vertins valstybiniam finansavimui gauti pateiktus kino projektus ir teiks pasiūlymus dėl jų finansavimo.  Kino paraiškas svarstysiančią tarybą sudaro 7 nariai: Ramūnas Škikas – filmų gamintojas, Kornelijus Matuzevičius – kino meno kūrėjas, Juozas Širvinskas – kino meno kūrėjas (Kino tarybos pirmininkas), Lolita Bytautė – profesionali kino meno vertintoja, Aloyzas Jančoras – kino meno kūrėjas, Rasa Paukštytė – profesionali kino meno vertintoja, Juozas Javaitis – kino meno kūrėjas.

Čia galite susipažinti su perduotomis tarybai paraiškomis