Kino taryba svarsto tęstinės filmų gamybos ir mažumos bendros gamybos filmų projektus


Lietuvos kino centras atlikęs administracinį vertinimą Kino tarybos ekspertams perdavė svarstyti tęstinės filmų gamybos ir mažumos bendros gamybos filmų projektus.

Nuo 2014 – 2015 metų Lietuvos kino centras pradėjo finansuoti 9 filmų gamybos projektus, kurie šiais metais pretenduoja į likusią rekomenduotos skirti lėšų sumos dalį.

Ekspertai susitiks su projektų vykdytojais ir vertindami paraiškas atsižvelgs į atliktus darbus bei vertins šių metų gamybos planus, papildomus finansavimo šaltinius.

Finansavimo taisyklės numato, kad į valstybės paramą gali pretenduoti mažumos bendros gamybos filmų projektai, jau turintys patvirtintą ne mažiau 50 proc. bendro filmo gamybos biudžeto ir bent vieną iš iš nurodytų filmų kūrėjų – Lietuvos Respublikos pilietį. Šiemet tarybai svarstyti perduoti 6 projektai, kuriuos įgyvendinant dalyvauja Lietuvos prodiuseriai: 3 dokumentiniai ilgametražiai ir 3 vaidybiniai ilgametražiai filmai.

Kino tarybai perduotos filmų tęstines gamybos paraiškos

Kino tarybai perduoti Mazumos koprodukcijos projektai