Skelbiamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų idėjų konkursas


Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos skelbia Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų idėjų valstybinio finansavimo konkursą.

Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas įgyvendinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo 2015-2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės, priemonę „Sukurti kino filmus, skirtus valstybės atkūrimo šimtmečiui“.

Kviečiama taisyklėse nustatyta tvarka pateikti filmo idėjas, kurios atitinka bent vieną šios programos prioritetą:

  • Lietuvos valstybinio ir kultūrinio gyvenimo tradicijos atvėrimas šiuolaikinei Lietuvos visuomenei, visų pirma – vaikams ir jaunimui, šios tradicijos kaip neatskiriamos dabarties gyvenimo dalies interpretavimas;
  • Lietuvos, jos istorijos, šių dienų tautos ir valstybės gyvenimo pristatymas pasauliui, kūrybiškos Lietuvos ir pasaulio sąveikos skatinimas;
  • Lietuvos gyventojų ir išeivijos telkimas šiuolaikinės Lietuvos valstybės stiprinimui ir jos paveldo išsaugojimui.

Konkursui priimamos paraiškos ilgametražio vaidybinio ir dokumentinio, televizinės meninės dokumentikos, trumpametražio, animacinio filmo idėjoms vystyti.

Šiame etape bus finansuojamos tik filmo scenarijaus traktuotės rašymo ar literatūrinio scenarijaus (animacinio filmo idėjos atveju – ir jų vizualizacijos) sukūrimo išlaidos.

Didžiausia galima projekto finansavimo suma – 2500 Eur.

Vėlesniame filmų parengiamųjų darbų etape 2016 metais šių projektų finansavimui bus taikomos Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklės.

Paraiškos turi būti siunčiamos paštu arba pristatomos į Lietuvos kino centrą tiesiogiai.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų filmų parengiamųjų darbų projektų valstybinio finansavimo taisykles, paraiškų, sąmatų, ir kitas formas rasite čia.

Paraiškos priimamos iki 2015 m. lapkričio 18 d. (trečiadienio) imtinai. Siunčiant paštu paraiškos pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data.

Paraiškas registruoja administratorė  Kristina Mačiekienė, tel. 213 0547 el. paštas k.maciekiene@lkc.lt.

Telefonu, elektroniniu paštu arba tiesioginio susitikimo metu dėl paraiškų pildymo konsultuoja l.e.p Filmų gamybos skyriaus vedėja Irma Šimanskytė, tel. 231 0723, el. paštas i.simanskyte@lkc.lt ir Filmų gamybos skyriaus vyr. specialistas Audrius Kuprevičius tel. 213 4236, el. paštas  a.kuprevicius@lkc.lt. Susitikimams paraiškų pildymo klausimais prašome registruotis iš anksto.