Patvirtinta atnaujinta tarybos narių sudėtis


Lietuvos kino centras paskelbė atnaujintą Kino tarybos sudėtį. Raimonda Paškevičių, atstovaujantį kino meno kūrėjų sričiai nuo lapkričio 23 dienos pakeitė Lolita Bytautė, žurnalistė, nepriklausoma kino ekspertė (LKM Kultūros rėmimo fondas). Kino taryba yra kolegiali Lietuvos kino centro patariamoji institucija, kuri vertins valstybiniam finansavimui gauti pateiktus kino projektus ir teiks pasiūlymus dėl jų finansavimo, vertins kino projektų įgyvendinimo rezultatus pagal centro parengtą medžiagą bei teiks išvadas dėl valstybės stipendijų kino kūrėjams skyrimo.

Pagal įstatymą, pasibaigus 2 metų Kino tarybos kadencijai, turi pasikeisti ne mažiau kaip 3 tarybos nariai. Tarybos nariai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Taryboje svarstomais kino projektais. 

Kino tarybos sudėtis:
Ramūnas Škikas – filmų gamintojas;
Kornelijus Matuzevičius – kino meno kūrėjas;
Juozas Širvinskas – kino meno kūrėjas (Kino tarybos pirmininkas);
Lolita Bytautė – profesionali kino meno vertintoja;
Aloyzas Jančoras – kino meno kūrėjas;
Rasa Paukštytė – profesionali kino meno vertintoja;
Juozas Javaitis – kino meno kūrėjas.