Patvirtinta atnaujinta tarybos narių sudėtis


Lietuvos kino centras paskelbė atnaujintą Kino tarybos sudėtį. Renatą Šukaitytę, atstovaujančią profesionalių kino meno vertintojų sričiai nuo spalio 7 dienos pakeitė Rasa Paukštytė, kino kritikė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja.

Kino taryba yra kolegiali Lietuvos kino centro patariamoji institucija, kuri vertins valstybiniam finansavimui gauti pateiktus kino projektus ir teiks pasiūlymus dėl jų finansavimo, vertins kino projektų įgyvendinimo rezultatus pagal centro parengtą medžiagą bei teiks išvadas dėl valstybės stipendijų kino kūrėjams skyrimo.

Pagal įstatymą, pasibaigus 2 metų Kino tarybos kadencijai, turi pasikeisti ne mažiau kaip 3 tarybos nariai. Tarybos nariai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Taryboje svarstomais kino projektais. 

Kino tarybos sudėtis:
Ramūnas Škikas – filmų gamintojas;
Kornelijus Matuzevičius – kino meno kūrėjas;
Juozas Širvinskas – kino meno kūrėjas (Kino tarybos pirmininkas);
Raimondas Paškevičius – kino meno kūrėjas;
Aloyzas Jančoras – kino meno kūrėjas;
Rasa Paukštytė – profesionali kino meno vertintoja;
Juozas Javaitis – kino meno kūrėjas.