Pratęsta filmų, sukurtų 2014 m., registracija dėl kompensacinio atlyginimo išmokų


Asociacija AVAKA, bendradarbiaudama su Lietuvos kino centru, sutarė, kad AVAKA remdamasi LKC filmų registro duomenimis apie 2014 m. sukurtus filmus, paskirstys dalį kompensacinio atlyginimo už atgaminimą asmeniniais tikslais šalies kino kūrėjams.

Raginame kino kūrėjus, kurių filmai  buvo sukurti  2014 metais,  suskubti pateikti registracijas, kadangi tik užregistravus šiuos filmus Lietuvos kino centre, jiems bus priskaičiuota dalis kompensacinio atlyginimo. Registracijų priėmimas pratęsiamas iki 2015 m. gegužės 18 d.

LKC nuolatos priima filmų registracijas, tačiau šis nustatytas terminas svarbus asociacijai AVAKA bei patiems filmų teisių turėtojams, kadangi remiantis šiomis registracijomis AVAKA skirstys dalį kompensacinio atlyginimo teisių turėtojams už 2014 m.

Platesnę informaciją apie atlyginimą už atgaminimą asmeniniais tikslais (kitaip dar vadinamą tuščios laikmenos arba kompensaciniu atlyginimu),  jo paskirstymą ir išmokėjimą Jums suteiks Asociacijos AVAKA administracija tel.: (+370) 620 52 877.

Išsamesnė informacija dėl registracijos:

LKC: j.bulyte@lkc.lt

AVAKA: inga@avaka.lt