Paskelbta Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija


Europos kino agentūrų direktorių asociacija (EKADA) džiaugiasi pagaliau paskelbta Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija – Europos Komisijos parengtu veiksmų planu, kuriuo siekiama pasinaudoti skaitmeninio amžiaus galimybėmis ir kovoti su jo iššūkiais.

„EKADA pritaria Europos Komisijai, kad skaitmeninis amžius atveria kinui daug galimybių, – sako asociacijos prezidentas Peteris Dingesas. – Rinka šiomis galimybėmis jau naudojasi, o privalumus jaučia žiūrovai visoje Europoje. EKADA įsipareigoja kuo labiau plėsti filmų pasirinkimą žiūrovams ir visiškai remia tikslą gerinti internetinį platinimą bei prieigą prie ES darbų Europos Sąjungoje ir kitose šalyse, bet dėl to neturėtų būti aukojamas kino sektoriaus tvarumas. Kino pramonė vis dar nerimauja, kad ketinimai užkirsti kelią turinio blokavimui pagal regionus susilpnins teritorinio licencijavimo praktiką ir atneš neigiamų padarinių kino sektoriui, žiūrovams bei kultūrinei įvairovei.“

EKADA džiaugiasi, kad Komisija laikosi nuosaikesnio ir subalansuoto požiūrio į autorių teisių reformą, pripažindama būtinybę apsaugoti filmų finansavimą, autorių teises ir kultūrinę įvairovę.

Taip pat EKADA džiaugiasi, kad pabrėžiami įgyvendinimo klausimai. Būtina ES lygiu aktyviau kovoti su neteisėtu turiniu internete. EKADA labai remia pinigų sekimo iniciatyvas ir planus reikalauti didesnės atsakomybės ir stropumo iš techninių tarpininkų.

Kalbant apie siūlomą Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūrą, EKADA norėtų priemonių, kurios užtikrintų vienodas europinių darbų finansavimo ir skatinimo sąlygas visiems operatoriams ir tinkamą europinių darbų skatinimą.

Paskelbus internetinių platformų vaidmens ir atsakomybių įvertinimą, EKADA norėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip šios platformos prisideda prie europinių darbų kūrimo, prieigos ir skatinimo.

Vis dėlto EKADA tebėra susirūpinusi dėl galimų Komisijos plano padarinių. EKADA remia rinka grindžiamas iniciatyvas teisių perkeliamumui diegti, bet užkirtus kelią turinio blokavimui pagal regionus būtų pažeista teritorinio licencijavimo praktika. Be to, neigiamų padarinių patirtų šios sritys:
– filmų platinimas per kino teatrus ir internetą, nes tam tikrose šalyse platintojai neinvestuotų į filmų, kuriuos galima lengvai gauti internetu kitose šalyse, skatinimą ir rinkodarą;
– filmų finansavimas, nes nebelikus galimybės užtikrinti išskirtinių teisių konkrečioje teritorijoje sumažės išankstinis pardavimas;
– kultūrinė įvairovė, nes nepriklausomi įvairių europinių šaltinių ir kalbų filmai, kuriems reikia daugiau investicijų į platinimą ir skatinimą, taps mažiau matomi ir skatinami filmų pagal pareikalavimą platformose.

Šiuo klausimu EKADA džiaugiasi Komisijos pripažinimu, kad „audiovizualinio sektoriaus finansavimas plačiai grindžiamas teritorinio išskirtinumo sistema, kuri neturėtų būti laikoma nepateisinamu turinio blokavimu pagal regionus.“

EKADA toliau aktyviai dalyvaus dialoge su Europos institucijomis ir visomis suinteresuotomis šio sektoriaus šalimis.

Apie EKADA
Europos kino agentūrų direktorių asociacija vienija Europos kino agentūrų vadovus iš 31 Europos šalies (ES, Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos). EKADA atstovauja vyriausybines ir su vyriausybe susijusias organizacijas, atsakingas už nacionalinį audiovizualinio sektoriaus finansavimą bei konsultacijas nacionalinės ir europinės audiovizualinės politikos klausimais.
Kovo mėn. asociacija paskelbė pirmąjį bendrąjį dokumentą dėl ES autorių teisių reformos (http://www.efads.eu/pdf/EFADs-resolution-copyright-032015.pdf) ir netrukus paskelbs dar vieną pranešimą dėl galimybių ir iššūkių, susijusių su Europos bendrąja skaitmenine rinka.