Priimta Europos kino agentūrų direktorių asociacijos rezoliucija dėl galimų Europos Sąjungos autorių teisių taisyklių reformų


2015 m. kovą Europos kino agentūros priėmė bendrą rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ketinimų reformuoti autorių teisių sistemą. Po šio dokumento, kuriame pristatoma Europos kino agentūrų direktorių asociacijos (EKADA) pozicija, bus išsamiai įvertintos ES iniciatyvos ir jų poveikis filmų bei kitų audiovizualinių darbų finansavimui ir platinimui.

Pripažindami, kad autorių teisės veiksmingai skatina kūrybiškumą, mokymąsi ir naujoves, EKADA pabrėžia, kad:

 • dabartinė autorių teisių sistema tinka šiam tikslui;
 • licencijavimas pagal teritorijas yra svarbus elementas, ieškant finansavimo audiovizualiniams projektams. Taip pat jis puikiai tinka optimaliam darbų, pritaikytų vietos žiūrovams, platinimui;
 • būtina sudaryti vienodas sąlygas visiems veiklos vykdytojams formuojant skaitmeninę rinką;
 • įgyvendinant visas ES autorių teisių įstatymų reformas drauge derėtų stiprinti šių teisių politikos įgyvendinimą.

Dėl šio klausimo Europos institucijos raginamos priimti tikslingą poziciją, pagrįstą duomenimis bei poveikio įvertinimais ir vietoj radikalių politikos pokyčių diegti sprendimus palaipsniui, glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis interesų grupėmis.

Europos kino agentūrų direktorių asociacija (EKADA) vienija Europos kino agentūrų direktorius iš 31 Europos šalies (ES, Islandijos, Norvegijos ir Švedijos). EKADA atstovauja vyriausybes arba valstybines organizacijas, atsakingas už nacionalinį audiovizualinio sektoriaus finansavimą ir patariančias visais nacionalinės ir europinės audiovizualinio sektoriaus politikos klausimais.

EKADA rezoliucijos santrauka

 • Svarbiausia audiovizualinio turinio verslo modelio savybė visame pasaulyje yra stabilios ir aiškios autorių teisių taisyklės, užtikrinančios autoriams sąžiningą atlygį ir galimybę kontroliuoti audiovizualinio turinio panaudojimą skirtingose teritorijose. Autorių teisės yra veiksminga priemonė, skatinanti kūrybiškumą, mokymąsi ir naujoves. Kūrėjams, prodiuserinėms bendrovėms, platintojams ir kitoms šalims autorių teisės atveria galimybes plėtoti tvarų verslą, kurti kokybiškus darbus ir finansuoti tolesnius darbus.
 • EKADA nemato poreikio keisti esamą ES autorių teisių sistemą, bet yra pasirengusi analizuoti priemones, kurios padėtų:
  • pagerinti žiūrovų prieigą prie europinių darbų ir jų sklaidą neapsunkinant tų darbų finansavimo ir panaudojimo;
  • veiksmingiau užtikrinti autorių teises.
 • Teritorinis autorių teisių licencijavimas yra būtina sąlyga siekiant tvariai investuoti į šį sektorių ir veiksmingai platinti darbus vietos žiūrovų naudai. Toks licencijavimas skatina augimą ir yra vienas iš kertinių akmenų užtikrinant platų Europos piliečiams siūlomų kokybiškų darbų spektrą.

Visą dokumentą, kuriame išdėstyti bendri principai, dėl kurių sutaria EKADA nariai (anglų kalba), galite skaityti čia.